Het Netwerk Immaterieel Erfgoed laat de variƫteit aan cultuuruitingen zien die erfgoedgemeenschappen, groepen of individuen zelf erkennen als immaterieel erfgoed. Dit immaterieel erfgoed is door henzelf in het Netwerk aangemeld. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van de beschrijving.

Beschrijving

NJV de Haven is een vereniging voor Waterscouts. Wij varen sinds haar oprichting in de jaren '50 van de vorige eeuw met houten vletten. Om deze vletten in de vaart te houden is regelmatig groot onderhoud nodig, en omdat de club geen geld heeft om dit werk door een bootbouwer uit te laten voeren wordt dit werk inmiddels bijna 30 jaar volledig door vrijwilligers en jeugdleden gedaan. Wij voeren diverse werkzaamheden uit aan onze vloot van overnaads gebouwde houten vletten, zoals spanten stomen en buigen en gangen schaven en klinken, met voornamelijk handgereedschap. De gebruikte technieken en materialen bij het buigen en klinken zijn traditioneel.


De werkzaamheden worden uitgevoerd door jeugdleden in de leeftijd van 7 tot 18 jaar, onder begeleiding van vrijwilligers, vaak zelf oud-lid. De werkzaamheden die de jeugdleden uitvoeren worden afgestemd op de leeftijd van de kinderen. De jongsten helpen mee met schuren en lakken, terwijl de oudere jeugdleden helpen met buigen, klinken, zagen en schaven. Met name het klinken is langdurig en daardoor zwaar werk, waarbij we de kinderen in groepjes laten werken waarbij ze de zwaarste klus (het aandrukken van de klinknagel aan de buitenzijde van de romp) bij toerbeurt wordt uitgevoerd.
De vrijwilligers die nu het werk begeleiden hebben dit vaak zelf als jeugdlid geleerd, en op hun beurt geven ze de technieken en vaardigheden weer aan nieuwe jeugdleden door.

Beoefenaars en betrokkenen

Leden van Nautische Jongeren Vereniging De Haven (jongeren in de leeftijd van 7 tot 18 jaar) en hun begeleiders houden kennis en vaardigheden in stand van diverse oude ambachten rond de scheepvaart, zoals bootbouwen, zeilmaken en masten maken. De technieken en gereedschappen die hierbij worden gebruikt, zijn vaak ontwikkeld in de 19de eeuw, in de vorige eeuw in onbruik geraakt, maar bij de Haven opnieuw toegepast.

Nu leren de jeugdleden deze ambachten en technieken van hun begeleiders en wanneer zij op hun 18de zelf toetreden tot het begeleidingsteam, geven zij de opgedane kennis weer door aan nieuwe jeugdleden. Bij de Haven is het in stand houden van deze ambachten niet het doel, maar een middel om de vloot varende te houden.

Geschiedenis en ontwikkeling

De Haven is een club die in de jaren 50 is ontstaan toen een Katholieke Verkennersgroep besloot zich met Waterscouting te gaan bezighouden. In de jaren 50 waren oude vletten, sloepen en zestienkwadraten goedkoop te verkrijgen en de vloot was een allegaartje van wat er maar te krijgen was. Veel boten werden gratis verkregen, of gekocht voor een fles drank. Vaak waren de schepen in niet meer al te beste staat, maar met het polyester konden de schepen nog een behoorlijke tijd drijvend gehouden worden. Twintig jaar later waren de boten echt op, maar was er voldoende geld beschikbaar uit eigen middelen plus gemeentelijke subsidie om in een periode van vijf jaar zeven nieuwe houten vletten te bouwen die werden gebruikt voor de jongste leden om te roeien, wrikken en zeilen op de Noord- en Zuid-Hollandse plassen.

De oudere leden gebruikten houten zestienkwadraten voor de trektochten naar Friesland. Ook deze schepen werden drijvend gehouden met een doodskleed van polyester, maar achter het polyester rot het hout alleen maar harder weg. Eind jaren 70 werden daarom drie polyester casco's aangekocht die door drie bouwteams van jeugdleden, begeleiders en ouders werden opgebouwd met een multiplex dek. Sindsdien werden alle oude schepen vervangen door polyester rompen waarop de club zelf een houten dek legde. Hiermee is de eerste ervaring opgedaan met houtbewerking. Deze ervaring kwam goed van pas toen de nieuw gebouwde vletten na 10 jaar intensief gebruik problemen begonnen te krijgen met scheuren in gangen en breuken in spantjes. Opnieuw polyesteren was geen optie en laten repareren was te duur (bovendien was de bouwer, Piet Bouhuijs, inmiddels flink op leeftijd).

Omdat de gebroken spantjes als oorzaak van het scheuren van de gangen werd gezien, is begonnen met het opnieuw plaatsen van spanten in het slechtste schip. Dat was aanvankelijk geen succes. De afstand van de stoompijp naar het schip was te groot, zodat de spanten te ver afgekoeld het schip in gingen. Ervaring met houtbewerking ontbrak, waardoor er te lang gemeten en gekeken werd. En de snelheid ontbrak om de spanten heet en buigbaar op hun plek te krijgen. De poging werd gestaakt, het schip verdween in de loods en zou voorlopig niet meer gebruikt worden. Een jaar later werden bij meer schepen breuken en scheuren in de spanten geconstateerd en moest er echt iets gebeuren. Er werd een nieuwe poging gedaan om te buigen en met wat aanwijzingen van de bouwer van de vletten, Piet Bouhuijs uit Durgerdam, werden de eerder gemaakte fouten voorkomen en lukte het wel om twee vletten van nieuwe spanten te voorzien.

Het hout dat voor de eerste vletten werd gebruikt om spanten mee te buigen was essenhout. Dat heeft de naam een zeer buigzame houtsoort te zijn. Erg duurzaam was het echter niet, na vijf jaar begonnen de nieuwe spanten al te rotten. Inmiddels was behoorlijk wat ervaring opgedaan met buigen en stomen en werd eikenhout geprobeerd. Dat buigt eigenlijk net zo makkelijk, maar gaat veel langer mee.

Omdat de club weer aan het groeien was, moesten meer boten in de vaart worden gebracht. Ook schepen waarvan de gangen gescheurd waren moesten worden gerepareerd. De gescheurde gang werd voorzichtig gedemonteerd en de vorm werd overgenomen op een nieuwe plank. Het landje, het schuin afgeschaafde vlak waarop de volgende gang moet aansluiten, werd zorgvuldig gekopieerd en de nieuwe gang werd ingepast en bijgeschaafd net zo lang tot hij paste. Daarna moest de gang nog afgeklonken worden, maar daarmee was voldoende ervaring opgebouwd.

Omdat het moeilijk is om voldoende vrijwilligers te vinden die jaar in jaar uit bereid zijn hun tijd te investeren in het onderhouden van een vloot traditionele vletten, zijn af en toe ook jeugdleden gevraagd een handje te helpen. Aanvankelijk met kleine klusjes als iets vasthouden of aangeven, maar veel kinderen vinden het leuk om aan hun eigen boot te timmeren en er in de zomer weer mee te kunnen gaan varen. Veel werk zoals klinken is goed te doen door kinderen, mits ze regelmatig afgelost worden. Bovendien leren ze dan de technieken al aan die ze later, als ze zelf oud genoeg zijn om het vrijwilligersteam te versterken, nodig hebben om opnieuw boten te kunnen restaureren. Voor de Haven was dit werk een pure noodzaak om de vloot en dus de club te kunnen laten voortbestaan. Voor behoudsorganisaties was het een grote verassing dat er een club is die dit doet. Zij waren op zoek naar manieren om kinderen bij het behoud van klassieke en traditionele schepen te betrekken en de daarvoor benodigde technieken door te geven, maar hadden nog geen goede manier gevonden. De Haven bracht dit al jaren in praktijk en werd daarom gevraagd dit te laten zien op een groot nautisch festival in Brest (Frankrijk), waar een vlet in vier dagen tijd met veel bekijks van nieuwe spanten werd voorzien en te water werd gelaten. Daarna heeft de Haven nog een houten botenfestival in Risor (Noorwegen) bezocht, zijn er demonstraties gegeven op de Klassieke Schepenbeurs in Enkhuizen en is de Haven nogmaals in Brest geweest. Wellicht wordt dit festival in 2020 weer bezocht.

In de loop van de jaren kregen vrijwel alle boten volledig nieuwe spanten en zijn bij vrijwel elk schip onderdelen als doften, knieën, spiegels, mastkoker, neushouten, stevenbalken en zwaardkasten vervangen. Ook zijn bij diverse schepen één of meer gangen en kielbalken vervangen. Op deze wijze verwachten we de huidige vloot nog zeker tien jaar te kunnen laten voortbestaan. Dan zijn de vletten zo'n 50 jaar oud en zo vaak in en uit elkaar gehaald dat nieuwbouw waarschijnlijk noodzakelijk zal zijn. Of dan ook weer houten vletten gebouwd zullen worden weten we nog niet. Dat is een beslissing die onze huidige jeugdleden die nu acht tot twaalf jaar oud zijn zullen moeten nemen. Zij zijn dan begin 20 en zullen dan het bestuur en het vrijwilligersteam van de vereniging vormen. We leren ze nu om spanten te buigen en gangen te schaven, zodat ze straks de elementaire technieken beheersen om weer een traditioneel schip te bouwen.

Contact

Nautische Jongeren Vereniging de Haven
Nijverheidsweg 43
2102LK
Heemstede
Noord-Holland
Website