Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed afgesloten

Jaar Europees Erfgoed .jpg

Op 11 december werd, tijdens een goed bezochte feestelijke afsluiting van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed in Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam, de Toekomstagenda Europees Erfgoed gepresenteerd. Op de foto: interview met enkele stakeholders, waaronder het Kenniscentrum.

De Europese Commissie riep halverwege 2017, op verzoek van de lidstaten, het jaar 2018 tot Erfgoedjaar uit. Het Nederlandse programma van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed werd geïnitieerd vanuit het Erfgoedplatform Plus van Kunsten '92 (waarbij ook Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is aangesloten) in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en DutchCulture. Met veel enthousiasme pakten in het hele land (erfgoed)organisaties het initiatief en in zeer korte tijd 'bottom-up' op. Er werden meer dan 300 activiteiten georganiseerd, die het erfgoed vierden en die de verbondenheid van ons land en onze geschiedenis met de rest van Europa voor een groot en divers publiek zichtbaar maakten. Talloze vrijwilligers, (erfgoed)organisaties, gemeenten en provincies hebben zich ingezet om van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed een succes te maken. Gedurende het jaar zijn vele samenwerkingsverbanden ontstaan, op nationaal en Europees vlak.

Het Kenniscentrum droeg actief bij in de organisatie van het Europese Erfgoedjaar vanuit het Erfgoedplatform Plus en organiseerde zelf enkele activiteiten, zoals de internationale conferentie Urban Cultures, Superdiversity and Intangible Heritage in februari in Utrecht, i.s.m. partnerorganisaties uit Duitsland en België. Ook was het Kenniscentrum medeorganisator van de jongerenconferentie The Future is Heritage in juni in Berlijn. Daarnaast waren binnen het immaterieel erfgoedveld zelf meerdere organisaties actief in het Europese Erfgoedjaar. Een inspirerend voorbeeld was de Europese Sint Maartensamenwerking ‘sharing citizenship; past and present’ (le Partage citoyen; passé et present) in september, waarin inhoud en vorm werd gegeven aan de Europese Culturele Route Saint Martin (het Martinuspad) en daarmee ook de eigen IE-gemeenschap in Utrecht meer op de Europese kaart werd gezet. En een ander mooi voorbeeld is de uitwisseling die de stichting Heg&Landschap in november had met de Engelse heggenvlechtervereniging.

Het Europese Erfgoedjaar raakte ook aan de uitdagingen waar het erfgoed voor staat. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met het 'betwiste' of 'beladen' erfgoed? Met de soms te grote druk op erfgoedlocaties van massatoerisme? Met leegstaand erfgoed, dat vraagt om instandhouding door nieuw gebruik? Met klimaatverandering en de druk op onze infrastructuur, die vragen om ingrepen met oog voor ons cultuurlandschap en erfgoed? En hoe maken we erfgoed werkelijk inclusief? Vraagstukken die in heel Europa spelen en waarbij het belangrijk is gebruik te maken van internationale kennis en ervaring. Reden om dit Europese Erfgoedjaar in ieder geval een nationaal vervolg te geven.

 

Zie voor meer informatie: https://www.europeeserfgoedjaar.nl/europees-jaar-van-het-cultureel-erfgoed-afgesloten-in-rotterdam/

Alle rechten voorbehouden