Nieuwe bijschrijvingen in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland

bijschrijvingen.png

Wederom zijn er een aantal vormen van immaterieel erfgoed die bijgeschreven kunnen worden in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Dit keer zijn het de Voorschotense Paardendagen, de Sallandse Bottermarkt en de Buurtspraak van de buurt Ede en Veldhuizen.

Voorschotense Paardendagen

De Voorschotense Paardendagen bestaan uit de paardenmarkt en de harddraverij die jaarlijks in het laatste weekeinde van juli georganiseerd worden. Beide hebben ze een lange historie. Zo wordt de Paardenmarkt al genoemd in de kroniek van de abdij van Egmond uit omstreeks 1200. Tegenwoordig vinden tijdens de Paardendagen ook een kermis, een braderie- streek- ambachten- en curiosamarkt, demonstraties met paarden en een muziekavond plaats.

De komende jaren gaat men de activiteiten voor de kinderen uitbreiden en onderzoeken of het aantal dagen dat de paardendagen duren kunnen worden uitgebreid.

Sallandse Bottermarkt

De Sallandse Bottermarkt wordt ieder woensdag in de maanden juli en augustus in Raalte georganiseerd. Tijdens de markt worden ambachten gedemonstreerd die vroeger op en rond de boerderij in Raalte werden beoefend. Het is voor de beoefenaars erg belangrijk dat deze ambachtelijke kennis niet verloren gaat en dat de bezoekers van de markt zien hoe producten gemaakt worden. Tijdens de markt is eveneens te zien hoe producten zich door de jaren heen hebben aangepast aan de markt zoals manden voor planten die tegenwoordig om een plastic bak heen gevlochten worden. Een van de punten waar men de komende jaren aan gaat werken is het opleiden van nieuwe ambachtslieden die zowel de ambachten als de markt kunnen voortzetten.

Buurtspraak Ede en Veldhuizen

Bij de Buurtspraak van de buurt Ede en Veldhuizen is sprake van een bestuursvorm die in de negentiende eeuw vervangen is door de huidige gemeenten en provincies. De Buurtspraak wordt iedere derde donderdag van september gehouden waarbij de lopende zaken met de geërfden besproken worden. Zo heeft de Buurtspraak onder andere zeggenschap bij het beheer van de heide bij Ede en organiseert men opschoondagen van de heide en het buurtbos. Iedere inwoner van Ede-Veldhuizen met eigen grond is geërfde en heeft stemrecht bij de Buurtspraak. Een van de activiteiten die men de komende twee jaar gaat uitvoeren is het informeren van nieuwe inwoners van Ede-Veldhuizen over de Buurtspraak en het betrekken van de jongeren/jeugd bij de activiteiten van de Buurtspraak.

Netwerk Immaterieel Erfgoed

Daarnaast zijn er het afgelopen kwartaal ook weer een aantal nieuwe aanmeldingen in Netwerk Immaterieel Erfgoed geweest. Te weten het Ganzenflappen, het ambachtelijk worst maken, de Nederlandse thuisbevalcultuur, het Beieren in de Denekampse Sint Nicolaastoren en het Nationale VVN Verkeersexamen. Meer hierover kun je hier lezen.

Alle rechten voorbehouden