IMP Conferentie en Expert meeting Mechelen

imp.jpg

In november 2017 startte het Europese Intangible Cultural Heritage and Museums Project (IMP). Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is als partner betrokken. IMP geeft musea de kans om over de grenzen heen kennis te delen en perspectieven te ontwikkelen over immaterieel erfgoed. Wat kan immaterieel erfgoed toevoegen aan musea? Wat kunnen musea betekenen voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed? Hoe wordt dit (elders) in de praktijk gebracht, en welke inspirerende handvatten en praktijktools zijn er nodig?

Op 7 en 8 mei 2019 vindt in het Belgische Mechelen een internationale conferentie en expert meeting plaats over Immaterieel Erfgoed, Musea en Cultuurbeleid. 

busleyden.jpg

Museum Hof van Busleyden © Museum Hof van Busleyden, Mechelen – foto: Sophie Nuytten

In Nederland en Europa is er binnen cultureel beleid steeds meer aandacht voor de rol van musea en voor immaterieel erfgoed. Zo is er veel aandacht voor de publiekstaken en participatietaken van musea in het nieuwste advies van de Raad van Cultuur ‘Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur’. Daarnaast worden gemeentes en provinciale besturen in datzelfde advies opgeroepen om ook financiële verantwoordelijkheid te nemen bij het borgen van immaterieel erfgoed. Een dergelijk gemeentelijk of provinciaal beleid kan ook voor musea een stimulans zijn om zich bezig te houden met immaterieel erfgoed. Welk effect heeft verschillend (cultuur)beleid op museumbeleid? En hoe werkt dat museumbeleid door naar de borging van immaterieel erfgoed? In hoeverre is het Unesco Verdrag van 2003 geïntegreerd met nationaal beleid en museumbeleid? 

Al deze verschillende niveaus waarop beleid gemaakt wordt, komen aan bod. Vanuit elk deelnemend land is ook een vertegenwoordiger van het nationale cultuurbeleid aanwezig. Sarah Knijff, plaatsvervangend directeur Erfgoed & Kunst van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, zal het Nederlandse cultuurbeleid op het gebied van musea en immaterieel erfgoed toe lichten. Ook zal er een keynote worden gegeven door Markus Prutsch van het Europees Parlement.

Tijdens de expert meeting op de tweede dag worden er voorbeelden van musea verkend die al werken met immaterieel erfgoed en daarbij lokaal, regionaal of nationaal cultuurbeleid uitvoeren. Uit Nederland zijn Diederik Veerman van het Museon; Iris Nutma van Museum Joure en Nienke Bloemers van het Wereldmuseum aanwezig.

Lees hier meer over het project. Het IMP is onderdeel van de onderzoekslijn Immaterieel Erfgoed & Materieel ErfgoedBinnen deze onderzoekslijn heeft er ook een expert meeting plaats gevonden rond het verzamelen van immaterieel erfgoed door musea, archieven en bibliotheken. In navolging van deze expert meeting komt er een conferentie op 25 oktober 2019 in samenwerking met Werkplaats Immaterieel Erfgoed.

 

creative europe.jpg

Alle rechten voorbehouden