Verslag NEMO conferentie op Malta

november 2018

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland heeft midden november met een workshop over immaterieel erfgoed en musea deelgenomen aan de internationale conferentie van NEMO, Network of European Museum Organizations.

Kia Tsakiridis (Werkplaats immaterieel erfgoed) en Sophie Elpers (Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland) voor de banner van de conferentie.

Kia Tsakiridis (Werkplaats immaterieel erfgoed) en Sophie Elpers (Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland) voor de banner van de conferentie.

NEMO organiseert ieder jaar een internationale conferentie voor vertegenwoordigers van Europese nationale museumverenigingen, museum experten en stakeholders uit de Europese culturele en erfgoedsector om over onderwerpen te discussieren die relevant zijn voor Europa, ervaringen uit te wisselen en nieuwe samenwerkingsprojecten te stimuleren. Dit jaar vond de conferentie in Malta, naast Leeuwarden culturele hoofdstad van 2018, plaats. Een van de keynote sprekers was Tibor Navracsics, European Commissioner for Education, Culture, Youth and Sport, die over het concept van de Europese Culturele Hoofdstad sprak. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed was samen met Werkplaats immaterieel erfgoed (Vlaanderen) uitgenodigd om het Intangible Cultural Heritage & Museums Project voor te stellen, waarin beide instellingen als ook NEMO als partners fungeren, en een workshop over de integratie van immaterieel erfgoed in musea te geven. Dit paste uitstekend bij het onderwerp van de NEMO conferentie dit jaar: Museums Out Of The Box! The crossover impact of museums

Tool: kaartspel

Voor de workshop werd een kaartspel ontwikkeld. Op 42 kaarten zijn – telkens in twee tot drie zinnen – projecten van musea beschreven die over immaterieel erfgoed gaan en die meestal in samenwerking met immaterieel erfgoed dragers gerealiseerd zijn. Na een inleidend algemeen gedeelte over immaterieel erfgoed, het IMP project en enkele centrale vragen over de integratie van immaterieel erfgoed in musea (waarom, hoe, wat hebben zowel de musea als ook de immaterieel erfgoed-dragers aan een samenwerking) gingen de rond dertig deelnemers aan de slag. Iedereen trok drie kaarten en koos de meest inspirerende case.  Aan de hand van de verschillende cases werd dan gediscussieerd over de voordelen, uitdagingen en noden van musea als zij met immaterieel erfgeod aan de slag gaan.

Uitkomst: nieuwe vragen en inspiratie

We hopen dat de deelnemers van de workshop veel over immaterieel erfgoed hebben geleerd en dat zij gestimuleerd zijn om samen met de beoefenaren aan de slag te gaan met immaterieel erfgoed. De workshop diende bovendien ervoor om de uitdagingen en noden van musea verder te inventariseren. Deze liggen op het gebied van het zoeken naar goede technieken van participatie en shared authority. De discussie ging bovendien over vragen als: wat te doen als het museum wil bijdragen aan de innovatie van het immaterieel erfgoed, maar de erfgoeddragers hier niet open voor staan? Hoe kun je als museum recht doen aan de complexe realiteit van immaterieel erfgoed? Hoe kun je als museum een veilige ruimte bieden om de multiperspectieviteit van immaterieel erfgoed te kunnen tonen en ook critici aan het woord te laten komen? Met welke partners moet je samenwerken? Hoe kun je het beste benadrukken dat immaterieel erfgoed vooral gaat over processen en niet of in veel mindere mate over producten?

Op basis van de pilot in Malta zullen de kaarten nog verder doorontwikkeld worden om uiteindelijk als toolkit online met download functie beschikbaar gesteld worden.

Alle rechten voorbehouden