Penning Ambacht van Molenaar nu te koop!

penning molenaar

In juni jongstleden is een nieuwe serie penningen van de Koninklijke Nederlandse Munt geïntroduceerd die speciaal gewijd is aan immaterieel erfgoed in Nederland. Als eerste penning is een penning van het Ambacht van Molenaar geslagen. Het Ambacht van Molenaar is in 2017 als eerste Nederlandse traditie geplaatst op UNESCO's Representatieve Lijst ter Bescherming van Immaterieel Erfgoed van de Mensheid. De penning kost € 15,00 en is te koop via de website van de Koninklijke Nederlandse Munt https://www.knm.nl/penningen/nl/page/2197/.

De serie is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Munt en wordt in samenwerking met het Kenniscentrum en de gemeenschappen, die hun traditie hebben bijgeschreven in de Inventaris, samengesteld. De komende jaren zullen er zo’n drie penningen per jaar uitgeven worden. Dit jaar volgen er in september en december nog twee penningen die eveneens aan ambachtelijke vaardigheden gewijd zullen zijn.

Omdat de erfgoedgemeenschappen zich ook actief gaan inzetten voor de verkoop is een gedeelte van de opbrengst van de penningen die zij zelf verkopen bestemd voor hun erfgoedzorg: een eigentijdse vorm van crowdfunding.

 

Alle rechten voorbehouden