Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland stelt zich ten doel om immaterieel erfgoed te promoten en toegankelijk te maken, om de sector te stimuleren en professionaliseren en om de participatie eraan te stimuleren.

Activiteiten

Het Kenniscentrum ontplooit activiteiten gericht op behoud, beheer en ontwikkeling van het immaterieel erfgoed in Nederland. Het adviseert overheden over immaterieel erfgoed en stimuleert het debat daarover. Het centrum voert een actief mediabeleid ten behoeve van de bewustwording van het belang en de waarde van immaterieel erfgoed. Daarnaast versterkt het Kenniscentrum de sector en begeleidt het immaterieel erfgoedgemeenschappen in hun groei naar erfgoedzorg.

Erfgoedzorg

Team Erfgoedzorg ondersteunt immaterieel erfgoedgemeenschappen in het levend houden en doorgeven van hun immaterieel erfgoed. Lees in de diverse themadossiers meer over borging van immaterieel erfgoed.

Lees meer

Kennisontwikkeling

Kennisontwikkeling is een belangrijk onderdeel van de activiteiten van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, met als doel kennisverdieping ten behoeve van de praktijk van borging van immaterieel erfgoed.

Lees meer