Museumpeil over immaterieel erfgoed en musea

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, Belgische zusterorganisatie Werkplaats immaterieel erfgoed en Museumpeil hebben de afgelopen maanden gewerkt aan de samenstelling van een special van het vakblad Museumpeil over ‘Immaterieel Erfgoed en Musea’, speciaal gericht op de circa 1.000 musea in Nederland en circa 450 musea in Vlaanderen én immaterieel erfgoedgemeenschappen in beide landen.

Uitreiking Museumpeil

Deze special is vandaag gepresenteerd in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem. De eerste twee exemplaren van deze nieuwe Museumpeil werden uitgereikt aan Stef Oosterloo, directeur a.i. van de Museumvereniging uit Nederland en Sergio Servellón, voorzitter ICOM Vlaanderen en lid van het Vlaams Museumoverleg.

In aanwezigheid van museum-  en erfgoedprofessionals werd de totstandkoming van deze special geschetst door Albert van der Zeijden van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland en Franklin van der Pols, hoofdredacteur van Museumpeil. In het blad wordt aandacht besteed aan twee recente conferenties over ‘Diversiteit’ en ‘Participatie’ vanuit het Intangible Cultural Heritage and Museums Project (IMP), dat sinds 2017 in vijf Europese landen plaatsvindt. Leo Adriaanse, hoofd Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, overhandigde een exemplaar van deze nieuwe Museumpeil aan Stef Oosterloo. Jorijn Neyrinck, coördinator van Werkplaats immaterieel erfgoed, overhandigde op haar beurt een exemplaar van het vakblad aan Sergio Servellón.

Redactie themanummer

De redactie van het themanummer bestond uit Franklin van der Pols (Museumpeil), Kia Tsakiridis (Werkplaats immaterieel erfgoed - Vlaanderen) en Sophie Elpers & Albert van der Zeijden (beiden Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland)

 

Deze editie van Museumpeil over ‘Immaterieel Erfgoed en Musea’ beoogt om musea in Nederland en Vlaanderen informatie te bieden over immaterieel erfgoed, om hen te inspireren en aan te moedigen tot meer participatie met immaterieel erfgoedgemeenschappen en zo de komende jaren bij te dragen aan de uitvoering van het UNESCO Verdrag inzake Bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed uit 2003. De special zal bijdragen aan een herbezinning op de betekenis van de rol van musea in de hedendaagse samenleving en mogelijk tot een herziening van de internationale museumdefinitie.

De vraag wat musea kunnen bijdragen aan het UNESCO Verdrag uit 2003 bleef in de eerste jaren nadat zowel België als Nederland het UNESCO Verdrag hadden ondertekend (2006, respectievelijk 2012) een wat ongemakkelijke vraag, zeker voor de meer objectgerichte musea. Want hoe verzamel je immaterieel erfgoed? Sinds de International Council of Museums in 2006 de internationale museumdefinitie wijzigde, behoort immaterieel erfgoed officieel tot de museumtaken. Maar het was pas in 2011, toen Museumpeil een eerste special uitbracht over immaterieel erfgoed in Nederlandse en Vlaamse musea, dat bleek dat – hoewel sommige musea immaterieel erfgoed nog steeds zagen als het verhaal bij de voorwerpen – het UNESCO Verdrag en de aangepaste museumdefinitie hun uitwerking hadden gekregen. De artikelen in deze nieuwe special van Museumpeil over ‘Immaterieel Erfgoed en Musea’ tonen duidelijk aan dat het incorporeren van immaterieel erfgoed in Vlaamse en Nederlandse musea opnieuw in toegenomen mate als nuttig en noodzakelijk wordt beschouwd en daarom meer en meer weerklank heeft gevonden bij veel musea.

 

Museumpeil.JPG

Bestellen

Het nummer is een co-productie van Museumpeil, Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland en Werkplaats immaterieel erfgoed (uit Vlaanderen), en was mede mogelijk dankzij een financiële bijdrage van ICOM Nederland. 

Een los nummer kost € 12,50 + € 3,32 verzendkosten en is aan te vragen via info@immaterieelerfgoed.nl o.v.v. naam en adresgegevens.

Alle rechten voorbehouden