Cultuurbrief 2018: minister van Engelshoven: aandacht voor immaterieel erfgoed

Maandag 12 maart heeft minister Van Engelshoven haar Cultuurbrief 2018 “Cultuur in een open samenleving” naar de Kamer gestuurd. Zij ontvouwt hierin haar beleidsvoornemens voor de sector in de komende jaren.

Op het gebied van erfgoed zijn extra investeringen van € 325 miljoen voorzien. Daarbinnen gaat via het Fonds Cultuurparticipatie € 1 miljoen naar een regeling voor volkscultuur / immaterieel erfgoed. Verder is er aandacht voor ambachten, versterking van historisch – democratisch besef en het ‘bezoeken van cultuur die schuurt’.

De uitwerking van het cultuurbeleid van het kabinet volgt aan de hand van vijf thema’s: cultuur maakt nieuwsgierig, ruimte voor nieuwe makers en cultuur, een leefomgeving met karakter, cultuur is grenzeloos en een sterke culturele sector.

Lees hiernaast de hele brief: 

Alle rechten voorbehouden