Contactdag (Immaterieel) Erfgoed & Publiek in Zeeland

Zierikzee

Strao Ellemeet

Immaterieel erfgoed als schakel tussen mensen en domeinen

Erfgoed in Zeeland: dan heb je het over monumenten, archeologie, museumvoorwerpen, archiefstukken, maar ook over immaterieel erfgoed. Dat wordt nog wel eens gezien als de verhalen bij het materieel erfgoed, maar dat is niet terecht. Immaterieel erfgoed is een heel eigen gebied binnen het cultureel erfgoed.

UNESCO Verdrag 

Sinds Nederland in 2012 het UNESCO 2003 Verdrag inzake Bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed ondertekende komt de reikwijdte van dit gebied ook in ons land steeds meer in beeld. Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland geeft uitvoering aan dit Verdrag, onder meer met inzet van een Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland, de ontwikkeling van een AmbachtenLab voor musea en met programmalijnen voor kennisontwikkeling, bijvoorbeeld over de verhouding tussen immaterieel erfgoed & toerisme of over controversieel erfgoed. Daarnaast zal komende jaren ook aandacht uitgaan naar de werking van de Erfgoedwet en nieuwe Omgevingswet voor het immaterieel erfgoed.

 

Ontmoeten, inspireren en verbinden 

Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) organiseert samen met het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN). Deze contactdag is speciaal bedoeld voor medewerkers van

  • provinciale platforms en vrijwilligersorganisaties die actief zijn op het terrein van Zeeuws cultureel erfgoed
  • gemeentelijke en provinciale beleidsmedewerkers voor cultuur en erfgoed
  • professionals uit erfgoedorganisaties zoals musea en aanverwante organisaties op het gebied van toerisme bijvoorbeeld
     

Dagprogramma

Het ochtendprogramma zal bestaan uit een aantal informatieve presentaties waarin de cross-sectorale waarde van immaterieel erfgoed tot uitdrukking komt. De focus van het middagprogramma zal komen te liggen op interactieve kennismaking met immaterieel erfgoed in de vorm van diverse workshops en demonstraties van erfgoedgemeenschappen.

Aanmelden

Deelname aan deze dag is kosteloos maar aanmelden is verplicht. U kunt uw aanmelding vóór 17 september 2018 mailen naar Romy van Voren, rjm.van.voren@scez.nl
Graag vernemen wij van u de

  • voor en achternaam van de deelnemer(s)
  • organisatie
  • keuze (voorkeur deelsessie) voor ronde 1 en ronde 2
  • eventuele dieetwensen i.v.m. de lunch

 

Alle rechten voorbehouden