Verslag Conferentie Immaterieel Erfgoed en Musea in Palermo

Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed is medeorganisator van een internationale conferentie in Palermo over musea en immaterieel erfgoed, van 27-28 februari 2018. Het symposium vond plaats in het Internationale Marionetten Museum Antonio Pasqualino.

Palermo

Tijdens de internationale conferentie over immaterieel erfgoed en musea waren er lezingen van onder meer Janet Blake, die sprak over de democratisering van erfgoed door de UNESCO conventie. Vervolgens waren er goede voorbeelden te zien, die documenteerden hoe musea op een goede manier met gemeenschappen/erfgoeddragers kunnen samenwerken. Het Amsterdam Museum was een van de goede voorbeelden. Annemarie de Wildt sprak over het participatieve project Mokum/Damsko, waarin het zingen van traditionele liederen uit de Jordaan geconfronteerd wordt met Hiphop cultuur uit de Bijlmer.

Annemarie De Wildt

Ook de erfgoeddragers zelf hadden een plaats in het programma. Zij beklemtoonden dat zij een belangrijke taak zien voor musea in het safeguarden en innoveren van immaterieel erfgoed.

De conferentie maakt deel uit van het Intangible Heritage and Museums project. Voor meer informatie over het IMP project zie hier.

Het maken van een pop als co-creatie

Poppenmuseum

Alle rechten voorbehouden