Bezoek van Dutch Carribean ICH Committee voor overleg verkenning

Richenel Ansano, sercretaris van het Dutch Carribean ICH Committee bracht afgelopen week een bezoek aan Nederland voor overleg met het Kenniscentrum over de uit te voeren verkenning over de implementatie van het UNESCO Verdrag op de eilanden.

Overleg Richenel en Saskia

Koninkrijk

Vorige week was Richenel Ansano van Curaçao bij ons op bezoek. Zoals de meeste mensen weten, is dit UNESCO Verdrag ondertekend met medegelding van de landen binnen het Koninkrijk: St. Maarten, Curaçao en Aruba. De eilanden van Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius en Saba) zijn als openbare lichamen aan Nederland verbonden.  

 

Samenwerking

De eilanden hebben een samenwerkingsverband opgezet om uitvoering te geven aan het UNESCO Verdrag: het ICH Dutch Carribean Committee. Richenel is secretaris van dit comité en gaat op vraag van het Kenniscentrum de komende maanden een verkenning uitvoeren wat er nodig is om het verdrag op de eilanden verder te implementeren en waar verdere samenwerkingsmogelijkheden liggen. Niet alleen samenwerking tussen de eilanden, maar ook met andere NGO’s in de regio en met het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.

 

Breed gedragen

Ook het ministerie van OCW, de Nationale UNESCO Commissie en Walter Hellebrand  van het ICH Committee St. Eutatius schoven tussendoor bij de gesprekken aan. Het was een zeer vruchtbare week, waarin de basis voor de verkenning uitvoerig is besproken. De komende maanden zal Richenel de zes eilanden allen bezoeken om met lokale stakeholders en de leden van het Dutch Carribean ICH Committee te spreken. Wordt vervolgd!

Alle rechten voorbehouden