Strao rijden en Paasgebruiken Denekamp bijgeschreven in Inventaris

Deze maand worden weer twee nieuwe tradities bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Uit de provincie Zeeland wordt het ‘Strao rieen’, strand rijden, bijgeschreven en uit Overijssel de Paasgebruiken in Denekamp

Paaston Denekamp

Het Strao rijden, waarvan een eerste vermelding stamt uit 1643, vindt in de periode februari-maart plaats in zes dorpen op het eiland Schouwen: Burgh-Haamstede, Ellemeet, Scharendijke, Renesse, Noordwelle en Serooskerke. Hoogtepunt van het Strao is het wassen van de paardenvoeten in de zee waarbij de ruiter tijdens de rit op het paard blijft zitten.

In Denekamp bestaan de Paasgebruiken uit meerdere onderdelen zoals het eier gadder'n op palmzondag, het paasstaakslepen op paaszondag en het paasvuur op zondagavond. Deze gebruiken vinden plaats onder aanvoering van Judas en Iskariot, twee jonge mannen die de eer hebben voorop te gaan in de traditie. De paasgebruiken in Denekamp vinden, blijkens een krantenartikel uit 1894, reeds sinds eind negentiende eeuw plaats.

De verschillende Strao comités, die zich recentelijk hebben verenigd, zullen jaarlijks twee maal bij elkaar komen om de verschillende activiteiten op elkaar af te stemmen en ervaringen uit te wisselen. Daardoor kan men optimaal gebruik maken van de beschikbare middelen, paarden, muziekverenigingen en dergelijke. Daarnaast gaat men speciale jeugd-strao-comités oprichten die een eigentijdse impuls aan de traditie kunnen gaan geven.

Bij de paasgebruiken in Denekamp is de kern van de traditie dat er geen sprake is van een comité of organiserend bestuur. De tradities worden jaarlijks spontaan door de lokale bevolking ten uitvoer gebracht, waarbij deze zijn doorweven met gebruiken en familietradities. Om de traditie levend te houden is er een openbaar online foto album dat consequent up-to date wordt gehouden. De paasgebruiken spelen een belangrijke rol binnen de Denekampse gemeenschap.

Alle rechten voorbehouden