Organisatie

KIEN logo oranje liggend png.png

Organisatie

Stichting Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland
Postbus 649, 6800 AP Arnhem
Hoeferlaan 4, 6816 SG Arnhem
T +31 (0)26 357 61 13
info@immaterieelerfgoed.nl

Bestuurder: dr. W. (Willem) Bijleveld

Hoofd: L.C.M. (Leo) Adriaanse MEd

Raad van Toezicht

- Prof. dr. P. (Paul) Schnabel, Voormalig directeur Sociaal Cultureel Planbureau (voorzitter)
- Ir. drs. J. (Jeroen) van der Veer, Voormalig CEO Shell, momenteel o.a. commissaris bij de ING groep en Philips.
- Mr. drs. O. (Ole) Bijster, Bestuurder Nederlands Instituut voor Farmacogenetisch Onderzoek, Bestuurder Babel Holding B.V.
- M. (Marijke) van Haaren, Wethouder gemeente Berkelland, o.a. voorzitter van Zero Emissie Busvervoer
- I. (Ineke) Stam, Commissaris, toezichthouder en executive coach. Voormalig voorzitter CvB Politieacademie en hoofdcommissaris van politie 
- Drs. R. (Roland) J.X. Wanders, Voormalig CFO en lid hoofddirectie ANWB BV
- Drs. R. (Rian) Vreeburg, Directeur Hulpverlening ANWB

 

Raad van Advies

Y. (Yvonne) van der Zee, Voorzitter Raad van Advies, Lid Raad van Toezicht Cultuurgebouw Haarlemmermeer, Lid Bestuur Prins Bernhard Fonds NH, Cultuur en Erfgoed Regio Gooi en Vecht
F. (Frans) Schouten MSc., Associate Professor Visitor Management
Dr. P.J.M. (Paul) Bastiaansen, Erfgoedverantwoordelijke Stichting Bloemencorso Zundert
Mr. W.B.J. (Wim) Goossens, Vennoot in de maatschap Goossens en Goossens Juristen, internationaal bedrijfsjurist
A.A. (Arlette) Thys, Voormalig ambtenaar van het Vlaamse Ministerie van Cultuur

 

Toetsingscommissie Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland

F. (Frans) Schouten MSc., Voorzitter Toetsingscommissie, Associate Professor Visitor Management
Drs. M.A. (Marieke) Brugman, Beleidscoördinator Nederlandse UNESCO Commissie
Drs. A.H. (Adriaan) Buiks, Voormalig senior beleidsadviseur Cultureel Erfgoed bij de Provincie Overijssel
Ing. J. (Jan) van der Meulen, Kenner Nederlandse Folklore
Drs. A.L.Th. (Angelo) Tromp, Cultureel Attaché Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba
J. (Jorijn) Neyrinck, Coördinator tapis plein vzw-expertisecentrum immaterieel erfgoed en participatie
A. (Anne) Schepers MA, PhD-kandidaat Universiteit Maastricht en docent Nederlands

Het Kenniscentrum ressorteert onder het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Bestuur en toezicht zijn daarom gelijk aan het museum.

 

Download hier Activiteitenplan 2017-2020

Download hier het Activiteitenverslag 2013-2016

Download hier het Jaarverslag 2016

Logo openluchtmuseum

Alle rechten voorbehouden