Project Wiki Loves Living Heritage van start

Op 17 maart 2023 ging de wereldwijde campagne ‘Wiki Loves Living Heritage’ van start. Het UNESCO Verdrag inzake de Bescherming van Immaterieel Cultureel erfgoed dateert van 2003. Met ‘Wiki loves living heritage’ wordt de twintigste verjaardag van het UNESCO Verdrag gevierd. Deze campagne is ook gerelateerd aan de European Heritage Days 2023 die eveneens als thema ‘living heritage’ hebben.

‘Wiki Loves Living Heritage’ is een initiatief dat is gebaseerd op participatie door gemeenschappen en dat erfgoedbeoefenaars, (Wikimedia) vrijwilligers en cultureel (immaterieel) erfgoed organisaties wereldwijd oproept om hun levend erfgoed te documenteren en zichtbaar te maken. Met als doel om het bewustzijn van het belang van immaterieel erfgoed te bevorderen en het belang van het documenteren ervan, zowel online als ter plekke. Dat draagt bij aan het borgen van levend erfgoed wereldwijd.

Er is een video die informatie geeft over het initiatief.

De campagne wordt ondersteund door de European Heritage Days Network, Werkplaats Immaterieel Erfgoed Vlaanderen & de Vlaamse UNESCO Commissie, de Quebec Council for Living Heritage, de Finse Heritage Agency en ook het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.

Aan de online lancering van Wiki Loves Living Heritage namen meer dan 90 vertegenwoordigers van (immaterieel) erfgoedorganisaties, Wikimedia coördinatoren, UNESCO-medewerkers en gemeenschappen deel.

De oproep is om je levende erfgoed te delen en zichtbaar te maken in wereldwijd verband.

Er zijn verschillende mogelijkheden om te participeren. Sommige landen doen mee met een foto campagne. Finland bv heeft een wedstrijd uitgeschreven voor foto’s van immaterieel erfgoed. Onder het motto: ‘Welk levend cultureel erfgoed vind jij belangrijk? Wat zou jij willen doorgeven aan volgende generaties? Welke tradities zou jij onder de aandacht willen brengen van je land en de wereld.  Doe met ons mee in het borgen en delen van levend erfgoed dat er voor jou toe doet!’

Maar ook video’s of teksten kunnen online worden gezet via wiki, zodat er wereldwijd in 300 talen aandacht voor wordt gegenereerd. Er kan een lokale invalshoek worden gekozen of een thema om uit te werken. Instellingen in landen zijn nog bezig te bezien hoe zij willen aanhaken.

Vaardigheden kunnen eveneens worden gedeeld, zoals in het kader van traditionele ambachten en materialen. In Oostenrijk is daarvan een voorbeeld: in het ‘Brotzeit-project’ maken ouderen en jongeren samen brood, en ontstaat er een intergenerationele dialoog.

UNESCO zelf is bezig een platform te ontwikkelen voor de promotie van immaterieel erfgoed in het kader van de 20e verjaardag van het Verdrag.

Het verzamelen en ontsluiten van vrije en toegankelijke informatie is gebonden aan ethische richtlijnen. Het materiaal zal worden ontwikkeld in samenwerking met de erfgoedgemeenschappen of door hen zelf. Een en ander in overeenstemming met de Ethical Principles for Safeguarding Intangible Cultural Heritage van het 2003-Verdrag

Door middel van een webinar op 14 april 2023 (3 pm - 4.30 pm UTC time) zullen deelnemers aan het Wikimedia Loves Living Heritage project worden geïnformeerd over deze ethische richtlijnen. 

Het was een inspirerende start. Dus neem eens een kijkje op de website van ‘Wiki Loves Living Heritage’ en doe mee!

Alle rechten voorbehouden