Heemkunde ontmoet immaterieel erfgoed

Op 2 september vond een informatieve en drukbezochte ‘kennis- en netwerkdag’ plaats in Goirle, opgezet door Brabants Heem samen met Erfgoed Brabant, de Historische Vereniging Brabant en het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. Ineke Strouken, bestuurslid van Brabants Heem, trad op als dagvoorzitter. Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland was ook aanwezig.

Door wetenschappelijk medewerker Jet Bakels

Immaterieel erfgoed in beweging

Directeur Marco van Baalen gaf een overzicht van 10 jaar Unesco Verdrag met betrekking tot immaterieel erfgoed, en benadrukte de dynamiek die erfgoed altijd kenmerkt. Diezelfde dynamiek stond ook centraal in een van de drie werkgroepen 's middags, over 'Erfgoed in Beweging'. Deze werd gegeven door Jet Bakels.

Tijdens de werkgroep werd dieper ingegaan op de diverse terreinen waarop immaterieel erfgoed in beweging is, in wisselwerking met verschuivende maatschappelijke normen en waarden en een veranderende natuurlijke omgeving. Frank Timmers van de carnavalsverenigingen, Marcus Vankan van het Sint-Nicolaas Genootschap en Paul Spapens van het Driekoningenzingen gingen in op de uitdagingen en mogelijke oplossingen waarmee hun traditie zich geconfronteerd ziet.

Foto Heemkunde ontmoet IE

Deelnemers van de werkgroep aan de slag met het Keuzekompas.

Opvallende gemene deler was hoe open werd gezocht naar aanpassingen die het erfgoed relevant konden houden voor de toekomst, met aandacht voor nieuwe eisen wat betreft inclusiviteit op diverse terreinen. Het door het Kenniscentrum ontwikkelde Keuzekompas bleek een goede 'gespreksleider van karton', waarmee twee- of drietallen gemakkelijk in gesprek kwamen over de ins en outs van hun eigen immateriële erfgoed.  

De twee andere werkgroepen gingen respectievelijk over immaterieel erfgoed en musea en de kansen om jongeren te bereiken en betrekken via onderwijs. De dag eindigde vanzelfsprekend in het café van het sfeervolle culturele centrum, dat ooit een klooster is geweest. Over dynamiek gesproken.

Alle rechten voorbehouden