Subsidie Erfgoed Maken – Categorie 2

Binnen de regeling Erfgoed Maken van het Fonds voor Cultuurparticipatie zijn er drie categorieën waar je project onder kan vallen. De categorie is afhankelijk van het doel dat met het project wordt bereikt en dit heeft weer gevolgen voor het maximumbedrag dat je aan kunt vragen.

Dit artikel gaat over Categorie 2. Zie hier het artikel over Categorie 1.

Onder categorie 2 vallen langer lopende projecten op het gebied van immaterieel erfgoed, erfgoedvrijwilligers, erfgoededucatie of een combinatie hiervan. Belangrijk is dat je nieuwe mensen bereikt met je project, net zoals bij Categorie 1. Naast het bereiken van meer en nieuwe mensen (effect a), moet je nog minstens één ander effect realiseren. Zie voor de verschillende effecten het rijtje onder de illustratie.

Ten slotte wordt je project beoordeeld op inhoudelijke en organisatorische kwaliteit.

 

FCP cat 2

De zeven effecten

 In categorie 2 moet je project, naast effect a, voldoen aan minstens nog één ander effect. Je kunt hiervoor kiezen uit onderstaande effecten:

  1. Meer personen of nieuwe groepen nemen actief deel aan erfgoed
  2. Deelnemers aan erfgoed voelen zich door deelname meer met elkaar verbonden
  3. De organisatie wordt meer zelfredzaam
  4. Deelnemers ontwikkelen meervoudige perspectieven op de waarde en de betekenis van erfgoed
  5. Deelnemers gebruiken erfgoed als inspiratie of bronmateriaal om cultuur mee te maken
  6. Deelnemers hebben zeggenschap in het interpreteren, waarderen, en representeren van erfgoed waar zij zich mee verbonden voelen
  7. De activiteiten dragen bij aan een verbeterde leefomgeving

Voor wie?

Je kunt deze subsidie aanvragen als:

  • Stichting of vereniging, die zich inzet voor erfgoed, cultuurparticipatie of –educatie of die een erfgoedgemeenschap vertegenwoordigt.
  • Zelfstandige erfgoedprofessional met tenminste drie jaar aantoonbare ervaring, die zich inzet voor actieve erfgoedparticipatie of -educatie.

Samenwerkingspartners kunnen ook zelforganisaties zonder rechtspersoonlijkheid uit het cultureel of sociaal domein (bijv. buurtcomités, jongerencollectieven, erfgoedgemeenschappen) zijn. Ze kunnen echter niet aanvragen.

Aanvraagperiode

14 mrt 2022 ⁠t/m 31 jul 2024

Vragen? Neem contact op met het Fonds voor Cultuurparticipatie via erfgoed@cultuurparticipatie.nl

Alle rechten voorbehouden