Het Netwerk Immaterieel Erfgoed laat de variëteit aan cultuuruitingen zien die erfgoedgemeenschappen, groepen of individuen zelf erkennen als immaterieel erfgoed. Dit immaterieel erfgoed is door henzelf in het Netwerk aangemeld. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van de beschrijving.

Beschrijving

In 105 na Christus ontdekte een Chinees Tjai Lun het papier maken door een scheppende beweging te maken met een zeef in een grote bak met papierpulp en water. Heel langzaam verspreidt de kennis om papier te maken over de gehele wereld. In 1586 wordt de eerste papiermolen gesticht in Dordrecht. Langzaam verdwijnen deze papiermolens en komen er papierfabrieken voor de in de plaats. Het papierscheppen is daarmee helemaal verdwenen uit Nederland.

Hedendaags papierscheppen gebeurt op de volgende wijze:

Voorbereiden om papierpulp te maken door bijvoorbeeld oud papier klein te scheuren en te koken. Papierpulp maken door de gekookte stukjes oud papier in een blender of staafmixer te verwerken tot een brei. De brei (papierpulp) in een bak verdunnen met veel water en dan met behulp van een zeef kun je velletjes papierscheppen. Een velletje papier wat van de zeef afkomt kan men neerleggen een doekje het zogenaamde Koetsen of afleggen. Als het stapeltje compleet is, wordt er een deel van het water uitgeperst door te persen. Indien het natte papier aan het doekje blijft zitten, kan men het te drogen hangen. Als het papier gedroogd is kan de afwerking beginnen door het vlak te maken onder een stapel boeken.

Contact

Papiermakerij Doesburg
Ooipoortstraat 21
6981 DS
Doesburg
Gelderland
Website