Nieuwe Subsidie van Fonds voor Cultuurparticipatie

In maart 2022 is een nieuwe subsidieregeling van kracht geworden bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. De regeling heet ‘Erfgoed Maken’ en is opgezet voor immaterieel erfgoed, erfgoededucatie, erfgoedvrijwilligers of een combinatie hiervan.

Binnen de regeling zijn er drie categorieën samengesteld, waarbij de bedragen die aangevraagd kunnen worden verschillend van hoogte zijn. Als je voor deze nieuwe regeling subsidie wilt aanvragen, begin je met het kiezen van een van deze categorieën. Welke categorie je kiest is afhankelijk van het aantal zogenaamde ontwikkelstappen. Hierbij kun je kiezen uit:

  • Categorie 1: ‘verkenning of je zet één ontwikkelstap’. Hiervoor kan € 1000,00 tot € 5000,00 worden aangevraagd en het is bij deze categorie mogelijk om tot 100% van de kosten subsidie aan te vragen.
  • Categorie 2: ‘twee en meer ontwikkelingsstappen’. Het bedrag dat je binnen deze categorie kunt aanvragen is tussen de € 5.000,00 en € 25.000,00. De subsidiëring is hierbij tot 80% van de totale projectkosten mogelijk.
  • Categorie 3: ‘vier of meer ontwikkelingsstappen’. Dit is de categorie waarvoor het meeste subsidie is aan te vragen. Er kan tussen de € 25.000,00 en € 75.000,00 aangevraagd worden en de subsidiëring is hierbij tot 50% van de totale projectkosten mogelijk.

Logo Fonds voor Cultuurparticipatie

Voor meer en uitgebreidere informatie kun je terecht op de website van het Fonds. Deze nieuwe regeling loopt tot 31 juli 2024

Alle rechten voorbehouden