Erfgoedzorg

Team Erfgoedzorg ondersteunt immaterieel erfgoedgemeenschappen in het levend houden en doorgeven van hun immaterieel erfgoed. Lees in de diverse themadossiers meer over borging van immaterieel erfgoed.

Inventaris Immaterieel Erfgoed

Het meest zichtbaar wordt het werk van team Erfgoedzorg door middel van het Netwerk Immaterieel Erfgoed, de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland en het Register van Inspirerende Voorbeelden van Borging. Team Erfgoedzorg helpt beoefenaars van immaterieel erfgoed met het opstellen van hun erfgoedzorgplan en organiseert daarvoor de cursus: Hoe bescherm ik mijn immaterieel erfgoed? Het opzetten van erfgoedzorg. 

Natuurlijk houdt de zorg voor immaterieel erfgoed niet op met de bijschrijving in het Netwerk, de Inventaris of het Register. Team Erfgoedzorg houdt contact met al deze immaterieel erfgoedgemeenschappen. Samen met hen monitoren wij elke twee jaar de erfgoedzorg en wij bieden ondersteuning op maat waar nodig. 

 

Groepsfoto Congres Jongeren 2015

Groepsfoto congres Jongeren en Immaterieel Erfgoed (2015)

 

Versterking van de sector

Omdat uitwisseling van kennis en ervaringen ook door UNESCO belangrijk gevonden worden, organiseren wij elk jaar een landelijke IE-dag en twee regionale. Deze dagen zijn bedoeld voor alle mensen die immaterieel erfgoed in het Netwerk, de Inventaris of het Register hebben bijgeschreven of dat willen gaan doen. Het programma bestaat uit een mix van lezingen, workshops en trainingen en er is veel tijd voor het uitwisselen van tips & tricks. Ook zijn wij een vraagbaak voor vragen over erfgoedzorg.

Wij willen graag samenwerken met anderen in het zichtbaar maken en ondersteunen van immaterieel erfgoed en immaterieel erfgoedgemeenschappen. Daarom werken wij ook aan voorlichting, onder meer voor erfgoedinstellingen, gemeenten en provincies. Immaterieel erfgoed is immers een hele nieuwe tak van erfgoed en vergt een andere aanpak dan bijvoorbeeld zorg voor monumenten en museale objecten.

 

Margriet Winter Fair 2014

In 2014 waren wij op de Margriet Winter Fair om tradities en immaterieel erfgoed onder de aandacht te brengen.

Bewustwording en promotie

Een andere taak is het bewust maken van mensen van het belang van immaterieel erfgoed. Daarvoor voeren wij een actief mediabeleid, publiceren wij artikelen, starten promotiecampagnes, maken wij (les-) materiaal en delen wij lesmethoden van gemeenschappen over immaterieel erfgoed. 

 

Team Erfgoedzorg

Het team Erfgoedzorg bestaat uit Pieter van Rooij, Arie Koelemij en Saskia van Oostveen (teamleider). Wij zijn bereikbaar via erfgoedzorg@immaterieelerfgoed.nl