Erfgoed Platform Overijssel

Sinds 2015 heeft het Kenniscentrum een speciale band met de provincie Overijssel. Namens de provincie ontwikkelen we sinds die tijd namelijk speciaal beleid voor immaterieel erfgoedgemeenschappen in Overijssel. Hierbij betrekken we niet alleen gemeenschappen die zijn aangesloten bij het Netwerk of de Inventaris, maar ook alle andere groepen en gemeenschappen in Overijssel die zich op een of andere manier met immaterieel erfgoed bezig houden.

Begin 2020 hebben wij in het kader van de plannen voor de periode 2020-2024 een enquête gehouden onder alle immaterieel erfgoed gemeenschappen in Overijssel om te vragen waar zij behoefte aan hebben. Hieruit is het 'Erfgoed platform Overijssel' voortgekomen. 

Het EPO wordt een digitaal platform waarop álles wat met erfgoed in Overijssel te maken heeft te vinden is. Zo is er een digitale kaart waarop iedereen die met erfgoed, en dus ook immaterieel erfgoed, te vinden is en komt er een Kennisbank met allerlei relevante informatie voor erfgoed beoefenaars. Het platform wordt op 8 oktober gepresenteerd tijdens de Overijsselse Erfgoeddag in Raalte.

Het eerste project dat het Kenniscentrum via het platform gaat delen, is een training verband met de stikstofuitstoot bij paasvuren. Deze training wordt in samenwerking met de provincie Overijssel georganiseerd.


Het EPO is een samenwerking tussen het Oversticht, Landschap Overijssel, de Museumfabriek, het Historisch Centrum Overijssel en het Kenniscentrum.

Alle rechten voorbehouden