Periodieke rapportage immaterieel erfgoedbeleid in Nederland aan UNESCO

Eén keer per zes jaar moet Nederland bij UNESCO verantwoordiging afleggen over haar immaterieel erfgoedbeleid. Nederland moet daarin uitleggen hoe het inventariseren en borgen van immaterieel erfgoed is georganiseerd en ook hoe de beoefenaren van immaterieel erfgoed daarbij betrokken zijn. Het document moet 15 december bij UNESCO zijn.

Verantwoordelijkheid van de minister

De verantwoording die Nederland moet afleggen over haar immaterieel erfgoedbeleid gaat via een uitgebreid formulier, dat uiteindelijk door de Nederlandse minister ondertekend moet worden. Maar eigenlijk gaat het vooral over de immaterieel erfgoedgemeenschappen: over immaterieel erfgoed dat in Nederland beoefend wordt en waarvoor de beoefenaren zelf zich inzetten, daarbij ondersteund door Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. In het hele borgingsproces heeft het Kenniscentrum altijd intensief contact met de erfgoedbeoefenaren. Via de borgingsplannen maar ook via de IE-dagen die het Kenniscentrum organiseert. Vanzelfsprekend nemen we ook de opinies van deze beoefenaren mee in de rapportage. Via eerdere bevragingen weten we al heel veel over de wensen en uitdagingen die spelen. Voor eventuele aanvullende vragen zullen we mogelijk nog individueel of op een andere manier contact met beoefenaren opnemen.

Promotie, educatie en onderzoek

De vragenlijst die UNESCO aan Nederland heeft voorgelegd gaat niet alleen over de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland, en hoe het Kenniscentrum die namens OCW heeft ingericht. Maar ook over onderwerpen als deskundigheidsbevordering, promotie en bewustwording, educatie en onderzoek. Allemaal zaken dus die van belang zijn voor de erfgoedbeoefenaren. Vaak gaat het daarbij om activiteiten die het Kenniscentrum heeft ontwikkeld. Het Kenniscentrum coördineert immers de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland, doet onderzoek en ondersteunt de beoefenaren van immaterieel erfgoed in hun borgingsactiviteiten.

Kerngroep

Om de uitgebreide vragenlijst op een goede manier te beantwoorden, heeft het ministerie een kerngroep samengesteld, waarin naast het ministerie van OCW en de Nederlandse UNESCO commissie ook het Kenniscentrum zitting heeft.

Alle rechten voorbehouden