Pers

Regelmatig is er nieuws over immaterieel erfgoed. Nieuwe plaatsingen op de Inventaris Immaterieel Erfgoed, bijzondere gebeurtenissen en soms controverse. Immaterieel erfgoed is levend erfgoed en heeft te maken met identiteit en roots. Daarom raakt het mensen en is het zo interessant. Op deze pagina vind je achtergrondinformatie voor pers.

Krantenpers

 

Vragen?

Wij zijn altijd bereid om vragen te beantwoorden over immaterieel erfgoed. Hiervoor kun je contact met ons opnemen via 026-3576113 of info@immaterieelerfgoed.nl

 

Waarom een UNESCO Verdrag voor immaterieel erfgoed?

Het verdrag wil:

 • Immaterieel erfgoed beschermen
 • Het respect voor immaterieel erfgoed en de dragers ervan bevorderen
 • Het bewustzijn van het belang van immaterieel erfgoed op internationaal, nationaal en lokaal niveau vergroten
 • De erkenning en waardering van de culturele diversiteit waarborgen
 • De internationale samenwerking bevorderen

Wereldwijd hebben 168 landen het UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed ondertekend.

 

Bloemencorso Lichtenvoorde

Heel Lichtenvoorde is op de een of andere manier betrokken bij het bloemencorso.

Miljoenen Nederlanders participeren 

De eerste 100 tradities op de Inventaris trekken jaarlijks maar liefst 19 miljoen mensen. Jong en oud, rijk en arm, van alle culturele achtergronden.

Checklist immaterieel erfgoed 

 • Is het een traditie die van generatie op generatie wordt doorgegeven?
 • Zien mensen de traditie als onderdeel van hun erfgoed?
 • Willen die mensen de traditie ook doorgeven aan de toekomst?
 • Geven zij volgende generaties de ruimte om die traditie aan te passen?
 • Draagt de traditie bij aan sociale cohesie en identiteit?


Heggenvlechten close up

Heggenvlechten draagt bij aan natuurbehoud

 

Immaterieel erfgoed draagt bij aan:

 • Culturele en creatieve diversiteit
 • Duurzame oplossingen voor natuurbehoud
 • Sociale cohesie
 • Innovatie
 • Identiteit en social belonging
 • Economische groei

 

Sunderklaas 4 mensen

Ouwe Sunderklaas op Texel

 

Bijna 330 duizend vrijwilligers zetten zich voor deze 100 tradities in en voelen zich sterk verbonden met hún erfgoed.


Facts over immaterieel erfgoed:

 • Immaterieel erfgoed is nooit van vroeger maar altijd van nu
 • Immaterieel erfgoed speelt zich nooit af in een museum maar altijd in de samenleving
 • Immaterieel erfgoed is nooit een voorwerp maar altijd een gebruik
 • Immaterieel erfgoed gaat nooit over dingen maar over wat mensen doen
 • Immaterieel erfgoed is niet het naspelen van het verleden maar doorgeven aan de toekomst

 

Henna ritueel

De Inventaris Immaterieel Erfgoed bevat tradities van mensen in Nederland, het hoeft niet te gaan om 'typisch Nederlands' erfgoed

Alle rechten voorbehouden

Alle rechten voorbehouden