Beschrijving

De Buurtspraak is een traditie die al eeuwenlang bestaat om de belangen van de inwoners van ‘het dorp’ te behartigen. De taken van de Buurtspraak zijn nu grotendeels overgenomen door de lokale overheid. Maar nog altijd komen de ‘geërfden’ bijeen om te praten over het bezit van de Buurt, het "Buurtbos", maar ook over het onderhoud van de heide (thans in eigendom van defensie) en de schaapskudden waarvan de Buurt in 1953 de (mede)oprichter was.

Beoefenaars en betrokkenen

De ‘geërfden’ van de Buurt Ede en Veldhuizen. Van oorsprong zijn zij de eigenaren van een huis en erf en/of bouwland in en rond het oude dorp Ede, die gezamenlijk eigenaar waren van de "woeste" gronden er om heen. Nog altijd zijn het de eigenaren aan wie het buurtbestuur verantwoording af legt.

Geschiedenis en ontwikkeling

De buurtspraak is een oude traditie.  Het oudste bewaard gebleven Buurtboek dateert uit het jaar 1596. Oudere jaargangen zijn tijdens een grote brand in 1635 verloren gegaan. Door de opkomst van zowel de plaatselijke, provinciale als landelijke overheid is de betekenis van het buurtschap sterk veranderd. 

Contact

Buurt Ede en Veldhuizen
Buitenzorglaan 8
6712 GN Ede
Gelderland
Nederland
Website