‘Dier, Mens & Traditie’ - tentoonstelling over immaterieel erfgoed in Het Natuurhistorisch

over zwemmende honden, zingende twatwa’s en pronkende paarden

Dier, Mens & Traditie’ is een vrolijke tentoonstelling waarin de bezoeker van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam kennis maakt met een diversiteit aan levende tradities met dieren én hun beoefenaren. Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland heeft in samenwerking met het Natuurhistorisch Museum Rotterdam en diverse  erfgoedgemeenschappen een tentoonstelling samengesteld waarin de kennis en vaardigheden van mens en dier belicht worden en de bezoeker ontdekt hoe de tradities meegaan met de tijd. ‘Dier, Mens & Traditie’ duurt van 5 juni 2021 t/m 30 januari 2022.

Kijk hier een kort introductiefilmpje over de tentoonstelling. Het filmpje is gemaakt door Wijnand Groenen.

Dier_Mens_en_Traditie_Het_Natuurhistorisch_24_foto_Aad_Hoogendoorn

Overzicht tentoonstelling - foto: Aad Hoogendoorn

Kennis, tijd en passie

Honden die flinke afstanden zwemmen, prachtig versierde paarden die door zee galopperen en valken die fier vanaf de arm op prooien jagen; alle tradities in de tentoonstelling zijn een belangrijk onderdeel van iemands leven en gaan gepaard met veel kennis, tijd en passie.

De belangrijkste stem in deze expositie komt van de diverse beoefenaren van immaterieel, ‘levend’ erfgoed. Zij brachten de verhalen, kennis, foto’s en voorwerpen in die te zien zijn. Een echt dameszadel, kooien voor de wedstrijden met Surinaamse zangvogels, een schapenbel, handgemaakte huifjes (kopkapjes) die gebruikt worden in de valkerij, diverse prijsbekers van de koeienmarkt en een rekje vol met duivenringen sieren de huiselijke sfeer in de tentoonstelling. Natuurhistorische voorwerpen zijn er ook volop, zoals het beroemde eerste kievitsei uit 2005, een geprepareerde Surinaamse twatwa en een opgezette postduif met oorlogsattributen. Filmbeelden tonen een zwemwedstrijd voor honden, een waakzame schaapsherder en een zangwedstrijd tussen Surinaamse zangvogels.

Met interactieve elementen bij elke traditie ervaart de bezoeker van de tentoonstelling deze ook zelf: oordeel welke zangvogel gewonnen heeft, maak een selfie onder de hoed van een schaapsherder, op een paardenzadel en met een imposante havik op je arm. Kinderen kunnen schattige kalfjes keuren.

Dialoogtafel

Uiteraard is er ook aandacht voor het maatschappelijk debat over onze omgang met dieren. Met dierenwelzijn en de passie van de beoefenaren voor hun dieren als leidraad, worden bezoekers aan de dialoogtafel uitgenodigd een stelling kiezen en aan de hand van de antwoorden van een beoefenaar en van een criticus een eigen mening te vormen.

Samenwerking

Kees Moeliker, directeur van Het Natuurhistorisch, vindt de tentoonstelling een verrijking van het tentoonstellingsprogramma: “De samenwerking met het Kenniscentrum zorgt er voor dat onze museumbezoekers nu eens kennismaken met liefdevolle relaties tussen mens en dier, en niet met de fatale onderlinge botsingen waar wij ze doorgaans mee confronteren.”

Marco van Baalen, directeur van Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, is blij met dit podium: “Immaterieel erfgoed is vaak onbekend. Met deze tentoonstelling maakt het grote publiek kennis met een deel hiervan: diertradities. De passie en kennis die hierbij komt kijken is verrassend."

__________________________________________________

‘Dier, Mens & Traditie – zwemmende honden, zingende twatwa’s en pronkende paarden’ is een samenwerkingsproject van Natuurhistorisch Museum Rotterdam en Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland te Arnhem (onderdeel van het Nederlands Openluchtmuseum), in samenwerking met diverse erfgoedgemeenschappen en met financiële steun van Mondriaan Fonds, Van Leeuwen Van Lignac Stichting, Stichting Zabawas, Erasmusstichting en G.Ph. Verhagen-Stichting.

Meer Informatie:
Jet Bakels (Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland) 06 10628085 j.bakels@immaterieelerfgoed.nl
Shirley Jaarsma (Het Natuurhistorisch) 06 53444286 jaarsma@hetnatuurhistorisch.nl
Beeldmateriaal: Voor high res persfoto's klik hier

Alle rechten voorbehouden