Het Netwerk Immaterieel Erfgoed laat de variƫteit aan cultuuruitingen zien die erfgoedgemeenschappen, groepen of individuen zelf erkennen als immaterieel erfgoed. Dit immaterieel erfgoed is door henzelf in het Netwerk aangemeld. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van de beschrijving.

Beschrijving

Op twee zaterdagen en de woensdagavond voor Palmpasen worden in enkele wijken van Enschede eieren bij bewoners ingezameld. De eieren worden aangeboden aan zieken-, verpleeg- en verzorgingshuizen. Ook het Leger des Heils, Humanitas en de voedselbank worden niet vergeten. Het eiergaddern wordt afgesloten met een palmpaasoptocht op Palmzondag waarbij de palmpaastakken worden aangeboden aan kinderen in het ziekenhuis.

Beoefenaars en betrokkenen

Sinds 1949 houdt de folkloristische dansgroep ‘de Schaddenrieders’ uit Enschede zich bezig met het levend houden van de traditie eiergaddern. De leden van de dansgroep halen de eieren op en brengen die naar de tehuizen. De palmpaastakken en speelgoed worden naar Ziekenhuis MST gebracht en het Muziekkorps der voormalige Schutterij zorgt voor muzikale omlijsting van de palmpaasoptocht. 

Geschiedenis en ontwikkeling

Eiergaddern is ontstaan voor de Tweede Wereldoorlog. Boeren rond Enschede brachten met Pasen eieren naar de twee ziekenhuizen en het oudemannenhuis in Enschede, om de zieken en ouderen te helpen bij het aansterken en het nieuwe leven aan te kondigen. In 1949 veranderde dit, toen ging men op Palmzondag tijdens de palmpaasoptocht met mandjes langs de toeschouwers. De eieren werden verzameld en aangeboden aan de tehuizen en er werd gedanst met de verpleegsters in de tuin van het ziekenhuis. 

Contact

Folkloristische dansgroep de Schaddenrieders
Wolferlanden 19
7542 CZ Enschede
Overijssel
Website