Het Netwerk Immaterieel Erfgoed laat de variëteit aan cultuuruitingen zien die erfgoedgemeenschappen, groepen of individuen zelf erkennen als immaterieel erfgoed. Dit immaterieel erfgoed is door henzelf in het Netwerk aangemeld. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van de beschrijving.

Beschrijving

Damast weven is een oude techniek, die veel speciale kennis, vaardigheden en apparatuur vergt. Er is een speciaal weefgetouw nodig met een opbouw om groepjes draden omhoog te kunnen trekken zodat er patronen ontstaan. Een damastgetouw is een speciaal en groter getouw dan ‘gewone weefgetouwen’ en bij deze vorm van weven komt extra veel kennis kijken. Veel mensen kennen damast linnen tafellakens, waarbij je bij speciale lichtinval prachtige patronen ziet. 

Momenteel heeft het Damastweversgilde achttien leden. De groep vergrijst en daardoor dreigt er kennis verloren te gaan. Diverse leden organiseren speciale damast weefcursussen en workshops om hun kennis te delen en de leden komen twee keer per jaar bijeen voor kennisuitwisseling.

Damast wordt sinds de vijftiende eeuw in Nederland geweven. In die tijd werden handgetouwen gebruikt, tot aan het einde van de 18e eeuw het Jacquardgetouw werd geïntroduceerd, dat door zijn grootte vooral voor industriële toepassingen geschikt was. Circa honderd jaar later werd een getouw met een klein trekwerk ontwikkeld, dat aanleiding was om het Damastweversgilde op te richten. Tegenwoordig wordt er ook gebruik gemaakt van computers om afbeeldingen om te zetten naar patronen van gedetailleerde weefsels.

 

Contact

Damastweversgilde