Het Netwerk Immaterieel Erfgoed laat de variëteit aan cultuuruitingen zien die erfgoedgemeenschappen, groepen of individuen zelf erkennen als immaterieel erfgoed. Dit immaterieel erfgoed is door henzelf in het Netwerk aangemeld. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van de beschrijving.

Beschrijving

De productie van lijnolie gebeurt door olieslagers. Het proces start met het breken en malen van lijnzaad door een molen. Dan wordt het lijnmeel verwarmd in een oven en verzameld in een wollen zak. De zakken gaan in met paardenhaar beklede leren tassen (‘haren’) en daar wordt met behulp van de door de molen aangedreven slaghei in de zogenaamde ‘voorslag’ de lijnolie uit het lijnmeel geperst. De haren en het overgebleven lijnmeel worden eruit gehaald en dan wordt het proces voor de ‘naslag’ herhaald.

De olieslagers in Roderwolde zijn de vrijwilligers die vanuit de Stichting Olie- en Korenmolen Woldzigt op de demonstratiedagen het ambacht in zijn oorspronkelijke vorm aan bezoekers laten zien en mondeling toelichten zijn de beoefenaars. 

De grootschalige productie van lijnolie gebeurde in het verleden op industriële oliemolens. Molen Woldzigt werd in 1852 gebouwd. De voor de productie van met name verf en zeep benodigde lijnolie werd daar geslagen uit lijnzaad die in het tegenover de molen gegraven haventje werd aangevoerd. De productiewijze is in de loop der jaren niet veranderd. De stichting wil het authentieke proces bewaren en doorgeven.

Contact

Stichting Olie- en Korenmolen Woldzigt
Hoofdstraat 58
9315 PC Roderwolde
Drenthe
Website