Het Netwerk Immaterieel Erfgoed laat de variëteit aan cultuuruitingen zien die erfgoedgemeenschappen, groepen of individuen zelf erkennen als immaterieel erfgoed. Dit immaterieel erfgoed is door henzelf in het Netwerk aangemeld. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van de beschrijving.

Beschrijving

Instandhouding van het gasthuis, de gildegebruiken en -gewoonten en de caritas en het beheer van de eigendommen van het gilde. Op maandagavond, de werkavond, komen de broeders en hospitanten bijeen in het pand aan de Boterstraat in Utrecht. Maandelijks vergadert het college van regenten.

Beoefenaars en betrokkenen zijn de broeders en hospitanten van het St. Eloyen Gasthuis en het College van regenten.

Het Utrechtse smedengilde is één van de oudste nog bestaande instellingen in het land en stamt uit het begin van de veertiende eeuw. Tussen 1434 en 1446 verwierf het smedengilde een pand aan de Boterstraat. Het werd tot 1816 gebruikt als gasthuis waar armlastige en oude smeden verzorgd werden. Ondanks het bevel uit 1798 tot opheffing van de gilden, wist het smedengilde te overleven en schreef het zich in 1804 in bij de voorloper van de Kamer van Koophandel onder de naam Handelsbedrijf der Smeden. Hierdoor zijn bezittingen van het gilde bewaard en in het gasthuis gebleven.

Contact

Stichting St. Eloyen Gasthuis
Boterstraat 22
3511 LZ
Utrecht
Utrecht
Website