Het Netwerk Immaterieel Erfgoed laat de variëteit aan cultuuruitingen zien die erfgoedgemeenschappen, groepen of individuen zelf erkennen als immaterieel erfgoed. Dit immaterieel erfgoed is door henzelf in het Netwerk aangemeld. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van de beschrijving.

Beschrijving

Het publiekelijk bediscussiëren van grote maatschappelijke vraagstukken. Daarbij komen de meest tegengestelde geluiden aan de orde. Dit gebeurt bij debatclubs en –wedstrijden, in het Parlement, in televisieprogramma’s en op evenementen. Het is een vorm van onderwijs en van maatschappelijke betrokkenheid.

Beoefenaren en betrokkenen zijn politici, opiniemakers, columnisten, (brieven)schrijvers. In feite iedereen die zijn zegje doet en naar anderen luistert, om een maatschappelijk vraagstuk van zo veel mogelijk kanten publiekelijk te belichten.

Met de opkomst van de burgermaatschappij na de Verlichting en met die van de sociaal-democratie kwam het woord aan de burgerij, die gezamenlijk tot maatschappelijke besluitvorming moest zien te komen. Dat kon alleen door met elkaar te debatteren. Van klaslokaal tot aan de keukentafel worden tegenwoordig maatschappelijke thema’s besproken.

Contact

Nexus Instituut
Postbus 4813
4803 EV
Breda
Noord-Brabant