Beschrijving

Het publiekelijk bediscussiëren van grote maatschappelijke vraagstukken. Daarbij komen de meest tegengestelde geluiden aan de orde. Dit gebeurt bij debatclubs en –wedstrijden, in het Parlement, in televisieprogramma’s en op evenementen. Het is een vorm van onderwijs en van maatschappelijke betrokkenheid.

Beoefenaars en betrokkenen

Politici, opiniemakers, columnisten, (brieven)schrijvers. In feite iedereen die zijn zegje doet en naar anderen luistert, om een maatschappelijk vraagstuk van zo veel mogelijk kanten publiekelijk te belichten.

Geschiedenis en ontwikkeling

Met de opkomst van de burgermaatschappij na de Verlichting en met die van de sociaal-democratie kwam het woord aan de burgerij, die gezamenlijk tot maatschappelijke besluitvorming moest zien te komen. Dat kon alleen door met elkaar te debatteren. Van klaslokaal tot aan de keukentafel worden tegenwoordig maatschappelijke thema’s besproken.

Contact

Nexus Instituut
Postbus 4813
4803 EV Breda
Noord-Brabant