Methodieken en artikelen in de IE-Kennisbank

Begin november lanceerde het Kenniscentrum een nieuwe database op de website: de Kennisbank! Het Kenniscentrum ontsluit veel informatie; niet alleen door onderzoek en methodiekontwikkeling, maar ook door workshops, lesmateriaal,  films en voorbeelden van borging.  In de Kennisbank worden kennis, reflectie en borgingsmethodieken over immaterieel erfgoed samengebracht. 

Een paar van de publicaties die je in de Kennisbank kunt vinden, worden hieronder uitgelicht. Deze (en meer) zijn namelijk recent opgeleverd als resultaten van de Kennisagenda 2017-2020. Een overzicht van deze resultaten is hier te vinden,

Houd je immaterieel erfgoed springlevend! 

In deze publicatie nemen we je mee langs elf verschillende samenwerkingspartners, die elk op hun eigen manier kunnen bijdragen aan de borging van immaterieel erfgoed. Maar waarom zou je eigenlijk samenwerken met een bepaalde partner en wat heeft die partner daar aan? En hoe pak je concreet een samenwerking aan en los je bepaalde uitdagingen op? In de gids komen onder andere musea, gemeenten, jongeren en de media aan bod.  

 

Beleid rond immaterieel erfgoed 

Deze gids is speciaal gericht op gemeenteambtenaren en geeft handvatten voor het integreren van immaterieel erfgoed in gemeentelijk beleid. Immaterieel erfgoed geeft mensen een gevoel van identiteit, verbindt jong en oud, toont een rijke culturele diversiteit en trekt vaak ook nog eens toeristen. Niet voor niets staat immaterieel erfgoed bij steeds meer gemeenten op de radar. Deze gids biedt een handig stappenplan, tips én vele inspirerende voorbeelden uit andere gemeenten. 

Ruimte voor immaterieel erfgoed 

In 2022 gaat er een nieuwe wet in: de Omgevingswet. Deze wet brengt verschillende beleidsterreinen bij elkaar die te maken hebben met de fysieke leefomgeving. Aan gemeenten biedt dit mogelijkheden om rekening te houden met immaterieel erfgoed in het omgevingsplan. Hierbij gaat het om immaterieel erfgoed dat bijvoorbeeld verbonden is aan een (historische) omgeving, een bepaalde locatie of een landschap. 

Wil je meer weten over de omgevingsvisie en het omgevingsplan? Deze brochure biedt praktische tips en inspirerende voorbeelden uit diverse gemeenten. 

Erfgoed in beweging: immaterieel erfgoed rondom vuur 

In deze brochure komen diverse erfgoedgemeenschappen aan het woord. Ze vertellen over hun passies, en de uitdagingen die zij de laatste jaren hebben ontmoet. En over inspirerende voorbeelden en oplossingen. Ook wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid en milieu wordt besproken.  

 

Alle rechten voorbehouden