Stage bij het Kenniscentrum: Anouck blikt terug

Regelmatig zijn studenten van allerlei studierichtingen voor een periode bij het Kenniscentrum betrokken. Ze doen onderzoek, ontwikkelen nieuwe middelen en/of ondersteunen het team. In dit artikel blikt Anouck Fietje terug op haar stage. Anouck deed onderzoek deed naar gescheperde schaapskuddes en riviervissers.

'Voor mijn master in Bos-en Natuurbeheer aan Wageningen University & Research (WUR) heb ik de afgelopen vijf maanden stage gelopen bij het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. Binnen het kader Immaterieel Erfgoed & Duurzaamheid heb ik hier onderzoek gedaan naar gescheperde schaapskuddes en riviervissers. Ik heb onderzocht hoe deze erfgoedgemeenschappen bijdragen aan een duurzame, biodiverse wereld. Om dit te onderzoeken, heb ik niet alleen met verschillende partijen gesproken, maar ben ik ook met de erfgoedbeoefenaars mee het veld in gegaan. Met de gescheperde schaapskudde meanderde ik door de Drentse heide en met de riviervissers viste ik op glibberige alen.'

Anouck Fietje, stagiair Kenniscentrum

Gescheperde schaapskuddes en riviervissers
'Ik vond dat gescheperde schaapskuddes en riviervissers op verschillende manieren bijdragen aan een duurzame, biodiverse wereld. Gescheperde schaapskuddes doen dat onder andere door het heidelandschap selectief te begrazen en te vertrappen. Riviervissers ondersteunen trekkende palingen (schieraal) door hen over barrières in het water te helpen. Dit natuurbeheer zou niet mogelijk zijn zonder alle ecologische kennis en kunde die de herders en de riviervissers bezitten. Bijvoorbeeld: de riviervissers waarmee ik gesproken heb voorspellen het succes van de palingvangst aan de hand van de stand van de maan en de schaapherders schatten het succes van de begrazing in aan de hand van het weer. Ondanks hun relevantie voor het behoud van een biodivers landschap staan de schaapherders en riviervissers voor verschillende uitdagingen. Hierdoor is het voor de erfgoedbeoefenaars soms lastig om hun erfgoed levensvatbaar te houden.'

Wil je meer weten over gescheperde schaapskuddes en riviervissers in Nederland? Lees dan de brochures die Anouck heeft gemaakt. Deze worden later dit jaar gepubliceerd.

Alle rechten voorbehouden