Nieuwe ICOM-museumdefinitie: aandacht voor (erfgoed)gemeenschappen

Tijdens de General Conference op woensdag 24 augustus jl. heeft ICOM, de Internatonal Council of Museums, met 92% procent van de stemmen de nieuwe ICOM-museumdefinitie aangenomen. Deze definitie wordt onderschreven door ICOM Nederland.

logo.png

Ondersteuning van immaterieel erfgoedgemeenschappen

In de nieuwe museumdefinitie zijn onder meer de begrippen toegankelijkheid, inclusiviteit, diversiteit en duurzaamheid opgenomen. Naast deze concepten sluit de nadruk op participatie van (erfgoed)gemeenschappen naadloos aan bij de doelstellingen van Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland en is daarmee een positieve ontwikkeling. Het Kenniscentrum ondersteunt immaterieel erfgoedgemeenschappen om immaterieel erfgoed te borgen.

De nieuwe definitie luidt: “A museum is a not-for-profit, permanent institution in the service of society that researches, collects, conserves, interprets and exhibits tangible and intangible heritage. Open to the public, accessible and inclusive, museums foster diversity and sustainability. They operate and communicate ethically, professionally and with the participation of communities, offering varied experiences for education, enjoyment, reflection and knowledge sharing.”

Werken met immaterieel erfgoed

Deze nieuwe definitie geeft in onze ogen aanleiding voor musea om te onderzoeken hoe zij met erfgoedbeoefenaren kunnen werken. De afgelopen jaren heeft het Kenniscentrum hier onderzoek naar gedaan. Uit het internationale Intangible Cultural Heritage and Museums Project zijn tools en inspirerende voorbeelden gekomen hoe je als museumprofessional kan werken met immaterieel erfgoed. Deze zijn hier te vinden.

Ook het AmbachtenLab is een voorbeeld hoe een museum een faciliterende rol kan hebben in het doorgeven en innoveren van ambachten. Meer inspiratie en voorbeelden zijn te vinden in onze Kennisbank.

ICOM-museumdefinitie in Nederland

De nieuwe museumdefinitie is het resultaat van een inspraakprocedure, die van 2019 tot en met 2022 liep. In Nederland wordt de ICOM-museumdefinitie onder meer gebruikt als basis voor het toetsingskader van het Museumregister. Sinds de ICOM-conferentie van oktober 2004 in Seoul, Zuid-Korea, behelst de definitie ook immaterieel erfgoed. Meer informatie over de nieuwe museumdefinitie is te vinden op de website van ICOM Nederland.

Alle rechten voorbehouden