Het Netwerk Immaterieel Erfgoed laat de variëteit aan cultuuruitingen zien die erfgoedgemeenschappen, groepen of individuen zelf erkennen als immaterieel erfgoed. Dit immaterieel erfgoed is door henzelf in het Netwerk aangemeld. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van de beschrijving.

Beschrijving

De weekmarkten in Nederland zijn al eeuwen oud en de markt Dordrecht in het bijzonder omdat deze uit het stapelrecht van omstreeks 1219 is ontstaan. De markt in Dordrecht wordt gehouden op een plein waar 100 ondernemers vanuit tientallen verschillende branches en nationaliteiten staan. Je vindt er van alles. Het aanbod verandert met de tijd mee: van Hollandse aardappelen tot Arabische specialiteiten.

De markt is dan ook bij uitstek de meest sociale ontmoetingsplek van ouderen, jongeren en Nederlanders met allerlei verschillende achtergronden.

De marktkoopman/vrouw vervult een belangrijke functie, omdat hij vaak de achtergrond van zijn klanten kent en omdat hij vaak al generaties op deze markt staat. Ook de vakkennis over de producten is van het grootste belang.

Uit onderzoek blijkt dat de persoonlijke benadering, sociale ontmoetingsplaats en productkennis de krachten van de markt zijn.  

Contact

c.v.a.h.afd. dordrecht
stad a/vliet