Erfgoed Jong!

Het landelijke jongeren erfgoedplatform

Erfgoed Jong verbindt jongeren van 16 tot 30 jaar, die interesse hebben in erfgoed, in een landelijk netwerk.

Logo Erfgoed Jong

Erfgoed Jong bestaat al sinds 2015, maar heeft in 2019 een doorstart gemaakt. Er is een onderscheid gemaakt tussen een stuurgroep en netwerkgroep. De stuurgroep bestaat uit vier medewerkers van het Nederlands Openluchtmuseum. De netwerkgroep bestaat uit jonge mensen die interesse hebben in materieel en immaterieel erfgoed. Op 4 april 2019 vond de eerste bijeenkomst van Erfgoed Jong plaats met ongeveer 15 geïnteresseerden, die deels al betrokken waren bij Erfgoed Jong en andere initiatieven rond erfgoed. De plannen van de stuurgroep voor de (her)oprichting van Erfgoed Jong zijn gepresenteerd en goedgekeurd door de aanwezigen, die allen lid zijn geworden van de netwerkgroep van Erfgoed Jong. 

Uit de besproken plannen en nieuwe ideeën zijn een missie en een visie ontwikkeld. 

IMG_0415 - kopie

Presentatie nieuwe plannen Erfgoed Jong!

Missie

Erfgoed Jong verbindt jongeren met interesse in erfgoed en geeft jongeren een grotere stem in de erfgoedsector.

Erfgoed Jong wil graag een verandering brengen in het erfgoedveld door aandacht te vragen voor jongeren en hun ideeën over de toekomst van erfgoed. Door het landelijke bereik, de positionering ten opzichte van opdrachtgevers en door ook te focussen op jongeren met interesse in erfgoed in plaats van alleen erfgoedprofessionals is Erfgoed Jong een uniek netwerk in Nederland. 

Erfgoed Jong levert de leden een nuttig netwerk op van jongeren met een interesse in erfgoed. En waardevolle ervaring bij (culturele) instanties die zich bezighouden met vraagstukken op het gebied van erfgoed en als opdrachtgever fungeren. Aan deze instanties biedt Erfgoed Jong een nieuw, jong perspectief, inhoudelijke kennis en de energie van de jongeren uit de netwerkgroep.

Visie

Erfgoed Jong gelooft dat erfgoed inclusief, divers en innovatief is. Iedereen komt met erfgoed, materieel of immaterieel, in aanraking. Jongeren tussen de 16 en de 30 jaar met interesse in, nieuwsgierigheid naar of kennis van erfgoed kunnen zich verenigen in Erfgoed Jong. En via dit netwerk opdrachten uitvoeren voor instellingen die een vraag hebben over erfgoed. Zodat er meer aandacht komt voor materieel en immaterieel erfgoed.

Erfgoed Jong is een landelijk netwerk met leden tussen de 16 en 30 jaar oud. De leden hebben diverse achtergronden, opleidingen en interesses op het gebied van materieel en immaterieel erfgoed. Zij delen graag hun visie, mening en expertise met instellingen uit het hele land die opdrachten verstrekken aan Erfgoed Jong. Iedereen die interesse heeft in erfgoed is welkom bij Erfgoed Jong. Wij willen wel graag kennis nemen van een motivatie in een korte toelichting bij de aanmelding.

Erfgoed Jong bestaat uit een netwerkgroep van de leden, die weer verschillende werkgroepen kunnen vormen. Zij organiseren evenementen voor en met elkaar. Daarnaast is er een stuurgroep, bestaande uit vier medewerkers van het Nederlands Openluchtmuseum en Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. Zij houden contact met de opdrachtgevers, fungeren als contactpersonen en waarborgen de continuïteit. Erfgoed Jong streeft ernaar zo democratisch mogelijk te opereren en zo veel mogelijk zeggenschap bij de netwerkleden neer te leggen.

Vanuit de samenleving is er behoefte aan input van jonge mensen. Ook bij vraagstukken op het gebied van erfgoed. Instellingen uit heel Nederland worden aangemoedigd om een opdracht in te dienen bij Erfgoed Jong. Deze wordt uitgevoerd door leden uit het netwerk: een mix van geïnteresseerden met een frisse blik en young professionals met ervaring in de erfgoedsector. Het streven is dat deze opdrachten altijd bezoldigd zijn.

IMG_0420

Presentatie plannen

Geïnteresseerd in wat Erfgoed Jong doet? Voor vragen kan je terecht bij Dyonna Benett (d.benett@immaterieelerfgoed.nl).

Alle rechten voorbehouden