Erfgoed Jong!

Het landelijke jongeren erfgoedplatform

Erfgoed Jong verbindt jongeren van 16 tot 30 jaar, die interesse hebben in erfgoed, in een landelijk netwerk.

Logo erfgoed jong

Erfgoed Jong bestaat al sinds 2015, maar heeft in 2019 een doorstart gemaakt. Er is een onderscheid gemaakt tussen een stuurgroep en netwerkgroep. De stuurgroep bestaat uit vier medewerkers van het Nederlands Openluchtmuseum. De netwerkgroep bestaat uit jonge mensen die interesse hebben in materieel en immaterieel erfgoed. Op 4 april 2019 vond de eerste bijeenkomst van Erfgoed Jong plaats met ongeveer 15 geïnteresseerden, die deels al betrokken waren bij Erfgoed Jong en andere initiatieven rond erfgoed. De plannen van de stuurgroep voor de (her)oprichting van Erfgoed Jong zijn gepresenteerd en goedgekeurd door de aanwezigen, die allen lid zijn geworden van de netwerkgroep van Erfgoed Jong. 

Uit de besproken plannen en nieuwe ideeën zijn een missie en een visie ontwikkeld. 

IMG_0415 - kopie

Presentatie nieuwe plannen Erfgoed Jong!

Missie

Erfgoed Jong is een onafhankelijk netwerk dat jongeren met een interesse in erfgoed verbindt. Tevens geeft Erfgoed Jong materieel en immaterieel erfgoed in Nederland een nieuwe impuls. Erfgoed Jong brengt verandering in het erfgoedveld door aandacht te vragen voor jongeren en hun ideeën over de toekomst van erfgoed. Door het landelijke bereik, de positionering ten opzichte van (erfgoed)instellingen en door te focussen op jongeren met interesse in erfgoed in plaats van alleen erfgoedprofessionals is Erfgoed Jong een uniek netwerk in Nederland.

Erfgoed Jong levert de leden een nuttig netwerk op van jongeren met interesse in erfgoed. En waardevolle ervaring bij (culturele) instanties die zich bezighouden met vraagstukken op het gebied van erfgoed, als deze een opdracht uitzetten bij Erfgoed Jong. Aan deze instanties biedt Erfgoed Jong een nieuw, jong perspectief, inhoudelijke kennis en de energie van de jongeren uit de netwerkgroep.

Visie

Erfgoed Jong gelooft dat erfgoed inclusief, divers en innovatief is. Iedereen komt met erfgoed, materieel of immaterieel, in aanraking. Jongeren tussen de 16 en de 30 jaar met interesse in, nieuwsgierigheid naar of kennis van erfgoed kunnen zich verenigen in het landelijke netwerk van Erfgoed Jong. Alle achtergronden, opleidingen en beroepsgroepen zijn welkom. Wij willen wel graag kennisnemen van een motivatie in een korte toelichting bij de aanmelding.

Erfgoed Jong bestaat uit een netwerkgroep van de leden. De leden van Erfgoed Jong delen graag hun visie, mening en expertise met elkaar. En met anderen. Ongevraagd, als ze zich willen uitspreken over een kwestie die met erfgoed te maken heeft. Of gevraagd: instellingen uit heel Nederland worden aangemoedigd om een opdracht in te dienen bij Erfgoed Jong. Deze wordt uitgevoerd door leden uit het netwerk: een mix van geïnteresseerden met een frisse blik en young professionals met ervaring in de erfgoedsector. Het streven is dat deze opdrachten altijd bezoldigd zijn.

Netwerkgroepleden kunnen actief worden binnen Erfgoed Jong in verschillende werkgroepen. Zij organiseren evenementen voor en met elkaar. Daarnaast is er een stuurgroep. Deze waarborgt de continuïteit, fungeert als aanspreekpunt en trekker en houdt contact met de opdrachtgevers. Erfgoed Jong streeft ernaar zo democratisch mogelijk te opereren en zo veel mogelijk zeggenschap bij de netwerkleden neer te leggen. Samen kunnen zij hun stem laten horen. Zodat er meer aandacht komt voor materieel en immaterieel erfgoed.

IMG_0420

Presentatie plannen

Geïnteresseerd in wat Erfgoed Jong doet? Voor vragen kan je terecht bij Dyonna Benett (d.benett@immaterieelerfgoed.nl).

Alle rechten voorbehouden