Het Netwerk Immaterieel Erfgoed laat de variëteit aan cultuuruitingen zien die erfgoedgemeenschappen, groepen of individuen zelf erkennen als immaterieel erfgoed. Dit immaterieel erfgoed is door henzelf in het Netwerk aangemeld. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van de beschrijving.

Beschrijving

Aan de vervaardiging van hoeden komt altijd handwerk te pas, of dit nu unieke op maat gemaakte creaties of in serie gemaakte hoofdbedekking betreft. Alhoewel het maakproces door de eeuwen heen in essentie gelijk is gebleven, heeft het ambacht zich continu ontwikkeld. Traditionele gereedschappen en materialen worden steeds gecombineerd met hedendaagse technieken en middelen. Denk bijvoorbeeld aan de introductie van synthetische stoffen in de jaren vijftig en zestig en recenter het gebruik van 3D-printers en lasercutters. Dit alles zonder de kennis over de traditionele technieken te verliezen.

Contact

Nederlandse Hoedenvereniging (NHV)
Amsterdam