De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland bevat immaterieel erfgoed waarvan de erfgoedgemeenschap, groep of individu een borgingsplan heeft geschreven om het erfgoed toekomst te geven. Dat plan is getoetst door een onafhankelijke Toetsingscommissie. De erfgoedzorg wordt elke twee jaar geëvalueerd.

Beschrijving

De Brabantsedag in Heeze is een jaarlijks terugkerend evenement op de laatste zondag van augustus. Het hoogtepunt van deze dag is de cultuurhistorische parade die door de straten van het dorp trekt. Zestien wagenbouwersgroepen kiezen uit een overkoepelend thema een eigen thema, waarover ze een huizenhoge wagen ontwerpen en bouwen. De thema’s hebben altijd een connectie met de geschiedenis van (Hertogdom) Brabant. Het doel is om het onderwerp op creatieve en eigentijdse wijze te verbeelden met behulp van een praalwagen, spel, muziek, dans, kleding en grime. De wagens worden gemaakt van metaal, hout, plaatmateriaal, piepschuim, textiel en vele andere materialen. Ieder jaar laten de wagenbouwers innoverende technieken in hun wagens terugkomen. Het bouwen gebeurt in de zomermaanden, maar de wagenbouwersgroepen zijn het hele jaar door actief bezig met de Brabantsedag.

Beoefenaars en betrokkenen

De zestien wagenbouwersgroepen hebben samen circa 2000 deelnemers, waarvan een groot deel ook deelneemt aan de parade. De inwoners van Heeze zijn veelal betrokken als deelnemer of als toeschouwer. De organisatie ligt bij de Stichting Brabantsedag, die nauw samenwerkt met de gemeente Heeze-Leende. De Brabantsedag bouwt op vele vrijwilligers met uiteenlopende expertises, die samen invulling geven aan de opzet en randvoorwaarden van het evenement. Van belang zijn ook de sponsors en de Stichting Vrienden Brabantsedag.

Geschiedenis en ontwikkeling

In 1957 ontstond in herberg De Zwaan het initiatief voor de jaarlijkse Brabantse cultuurhistorische optocht. Een jaar later trok de eerste optocht door de straten van Heeze. De eerste jaren was de optocht een parade van oude ambachten. Doorgaans werden de wagens vormgegeven door achttien wagenbouwersgroepen. Lange tijd namen niet alleen groepen uit Heeze, maar ook uit andere plaatsen in Nederland en België deel. Vanaf de begintijd waren er naast de optocht exposities, muziekuitvoeringen en andere culturele presentaties op de Brabantsedag in Heeze. Steeds werd er door de organisatie gezocht naar een mix van kwaliteit en toegankelijkheid voor een groot publiek.

Halverwege de jaren zestig kreeg de optocht steeds meer een theatraal karakter, met historische taferelen en een centraal thema. In de jaren zeventig kreeg de Brabantsedag een meer ‘Groot-Brabants’ karakter doordat de inbreng vanuit Vlaanderen in het festival verder toenam. Vanaf de jaren tachtig had een verdere professionalisering van het festival plaats. De praalwagens ontwikkelden zich steeds meer tot decorstukken van een totaaltheater waarbij spel, zang, grime, kleding en dans belangrijk zijn. Door veel aandacht voor vernieuwing en innovatie ontwikkelde het festival zich tot een evenement voor jong en oud dat sterk in de Heezer gemeenschap is geborgd. Het is een evenement waar een zeer groot deel van de gemeenschap bij betrokken is. Een traditie die met de lepel ingegoten wordt en dan ook in het DNA van nagenoeg iedere Heezenaar zit. Vanaf 2018 is de Brabantsedag geen negendaags festival meer, maar wordt de focus op enkel de laatste zondag van augustus gelegd.

Borgingsacties

2016-2021

  • Samen met de veiligheidsregio wordt er een risicoanalyse gemaakt en waar nodig worden maatregelen getroffen.
  • Er wordt meer variatie geboden in arrangementen die aansluiten bij de wensen van de sponsors en hun gasten.
  • Het contract over de maatschappelijke stage wordt verlengd.
  • Er zijn nieuwsbrieven ontwikkeld voor verschillende doelgroepen om de relatie met die groepen te verstevigen. Het is nu een standaard middel geworden in de communicatie met bijvoorbeeld vrijwilligers, wagenbouwers en relevante stakeholders.
  • Er wordt een dag georganiseerd voor groep 8 van alle basisscholen in de gemeente waar leerlingen kennismaken met (de organisatie van) de Brabantsedag en wagenbouwers geven een presentatie van hun ontwerpen. De leerlingen schrijven een opstel over een van de onderwerpen die de bouwers presenteerden. Van deze verhalen wordt een kinderoptochtboekje uitgebracht, over de geschiedenis van Brabant. In tekenlessen wordt aandacht gevraagd voor het thema van de optocht. Het Sint Lucascollege krijgt opdrachten om ontwerpen te maken voor de aankleding

2012-2015

  • De ParadeSchool is opgezet, voor ontwikkeling van kennis, kunde en betrokkenheid om zo de artistieke kwaliteit te vergroten
  • Draaiboeken, procedures en andere documentatie worden geprofessionaliseerd. Hiertoe is een digitaal intranet/extranet/documentbeheersysteem ontwikkeld waar stakeholders terecht kunnen.
  • De Brabantsedag geeft een krant uit als promotiemiddel dat advertentie-inkomsten oplevert. Ook geeft de Brabantsedag een nieuwsbrief uit. 
  • Er is een contract gesloten met een school voor maatschappelijke stages, de leerling kan zo met verschillende aspecten van de organisatie kennismaken. 

Contact

Stichting Brabantsedag
Postbus 72
5590 AB
Heeze
Noord-Brabant
Nederland
Website