De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland bevat immaterieel erfgoed waarvan de erfgoedgemeenschap, groep of individu een borgingsplan heeft geschreven om het erfgoed toekomst te geven. Dat plan is getoetst door een onafhankelijke Toetsingscommissie. De erfgoedzorg wordt elke twee jaar geëvalueerd.

Beschrijving

Ieder jaar op de derde vrijdag van augustus trekken er dertien of veertien corsowagens door Sint Jansklooster. Tienduizenden mensen komen die dag om het spektakel te zien en te beleven. Op de wagens zien we niet alleen creaties van dahlia’s, maar ook theaterspektakel.

Het corso is een onderdeel van een feestweek die op woensdagmiddag begint met een kindermiddag in een feesttent. Op donderdag trekt ’s avonds een jeugdcorso over hetzelfde parcours als waarop daags erna het grote corso trekt. Op zaterdag is er een corsofestival. Bij de feesttent is er aan het einde van de middag een schuttersfeest. ’s Avonds is er een wagenbouwersfeest, op die avond worden de prijzen voor de mooiste wagens uitgereikt. De feestweek eindigt op zondagavond met een oecumenische kerkdienst in de tent.

Voorafgaand aan het corso is er een maquette of een gedetailleerde tekening gemaakt. Op het erf van een boer of in een leegstaande loods wordt begonnen met de bouw van de wagen. Bij de bouw van de wagens wordt betonijzer gebruikt. De creatie wordt dichtgemaakt met papier-maché of ander materiaal. Dan wordt de wagen dikwijls verplaatst naar een locatie waar hij ‘afgeplakt’ wordt. Honderden vrijwilligers gaan aan de slag om de dahlia’s aan te brengen.

Beoefenaars en betrokkenen

De Christelijke Oranjevereniging Sint Jansklooster organiseert ieder jaar het corso en draagt zorg voor allerlei activiteiten eromheen. Heel veel mensen uit het duizend inwoners tellende Sint Jansklooster zetten zich in voor het corso, vrijwel het hele dorp is betrokken. Jong en oud is ook actief voor het Jeugdcorso. Elke groep heeft sponsors nodig. Sommige inwoners stellen geld beschikbaar en anderen bouwmaterialen.

Geschiedenis en ontwikkeling

Zoals in veel plaatsen werd er voor de Tweede Wereldoorlog ook in Sint Jansklooster rond de verjaardag van koningin Wilhelmina, 30 augustus, een dorpsfeest gehouden. Daarbij hoorde een allegorische optocht met wagens en verklede mensen. In 1968 kwam er een omslag: vanuit Lichtenvoorde waaide het idee van een bloemencorso over. De wagens werden aanvankelijk opgesierd met gladiolen en andere bloemen.

In 1980 werden er voor het eerst staalconstructies gebruikt, waardoor de wagens groter werden en er moeilijke vormen nagebootst konden worden. Vanaf 1987 waren de constructies van de wagens zodanig – met onderstellen van vrachtwagens en bussen – dat ze zelf konden rijden. Er werd steeds meer aandacht besteed aan het ontwerp van de wagen. Daarnaast ging het theaterspel en het gebruik van figuratie op de wagens een grotere rol spelen. Door het inzetten van toneelspel, geluid en muziek, beweging, rook en andere kunstige ingrepen gingen de corso-ontwerpen nog meer leven.

Sinds 2000 presenteert het corso van Sint Jansklooster zich als theatercorso. De wagens werden steeds groter waardoor de route rond Sint Jansklooster en wijde omgeving flink ingekort moest worden uit veiligheidsoverwegingen. De laatste jaren zien we op de corsowagens grote groepen die theaterstukken, choreografieën en musicals uitvoeren. Daarvoor worden nu volledige scenario’s uitgeschreven.

Borgingsacties

2021-2023

 • Door erkenning van Provincie Overijssel als 1 van de 15 beeldbepalende evenementen van Overijssel voor de periode 2020-2023 zijn er voldoende mogelijkheden om het beeldmerk verder te vergroten.
 • Om meer en breder input te geven aan de ontwerpers is er in 2019 het Corso College opgestart met als doel om meer ontwerpers op te leiden. Dit college wordt gegeven door een 4-tal erkende oud-corso ontwerpers.
 • Lesmateriaal op basisscholen gecontinueerd.
 • In 2020-2021 wordt er gewerkt aan een documentaire waarin een aantal personen een jaar lang gevolgd worden in het uitoefenen van hun hobby om corsowagens te bouwen. Deze documentaire wil de verhalen in beeld brengen van de gedrevenheid en saamhorigheid die zo typerend zijn voor de vele mensen die met het corso bezig zijn. Dit in navolging van het 500 pagina tellende boek ‘Corso’ dat in 2018 geheel in eigen beheer is uitgebracht. We zijn in overleg met de VPRO en EO om het op de nationale tv te brengen. We willen het ook gebruiken op de IDFA, het internationale documentaire festival.
 • Door het maken van de documentaire en het uitzenden van het corso op landelijke TV kunnen de inkomsten door sponsoring voor de toekomst geborgd worden.
 • Actief deelnemen aan de Corsokoepel, van het uitwisselen van kennis over verzekeringen, tot het uitlenen van ontwerpers aan andere corso's.
 • Het blijven enthousiasmeren van jongeren door aandacht te blijven besteden aan het Jeugdcorso en dit uit te breiden.
 • Het borgen van het corso blijft een doorlopende activiteit en aandachtspunt. Dit vooral in verband met corona. Financiële impulsen geven aan groepen om kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid te borgen c.q. te verhogen.
 • Door inhuur  van professioneel bedrijf op het gebied van SEO optimalisatie en social media een steeds groter wordende groep mensen informeren en enthousiasmeren.
 • Attent blijven op jonge deelnemers die willen doorstromen naar het grote corso.
 • In samenwerking met gemeente en corso Vollenhove regulier overweg hoe op korte termijn progressie in thema's als duurzaamheid en afval te kunnen boeken. In oktober 2020 de eerste bijeenkomst met de gemeentes en de andere corso's in de buurt gehad, dit wordt vervolgd.

2016-2020

 • Waar nodig worden onderstellen voor wagentjes van het jeugdcorso in bruikleen gegeven.
 • Het aantal gratis ter beschikking te stellen bloemen voor de deelnemers aan het jeugdcorso wordt verhoogd. 
 • Andere basisscholen, ook in naburige dorpen, worden geënthousiasmeerd om mee te doen met het proppencorso.
 • Om de continuïteit van het corso te waarborgen worden bestaande groepen waar nodig gefuseerd.
 • Jeugdgroepen die uit het jeugdcorso willen/moeten vanwege hun leeftijd worden met bestaande groepen lgefuseerd.

2014-2015

 • De veiligheidsregels worden streng gehandhaafd en ieder jaar geëvalueerd. Waar nodig worden ze aangepast. 
 • Voor jonge corsogroepen wordt een financiële tegemoetkoming ingesteld in de vorm van een aantal gratis bloemen en lijm.
 • Social media gaan sterker benut worden. Op deze manier laten we zien dat het oubollig imago onterecht is.
 • Nieuwe jonge vrijwilligers worden enthousiast gemaakt voor het bestuur.
 • Door het lespakket en actieve betrokkenheid bij bestaande groepen (als opleidingsinstituut) en het jeugdcorso worden jonge bouwers gestimuleerd.

Contact

Christelijke Oranjevereniging Sint Jansklooster
Postbus 57
8325 ZH
Vollenhove
Website