ICAG-seminarie Klimaat, water en (immaterieel) erfgoed. Leren van het verleden.

stream_quality_LOW_900px

In dit webinar, dat verzorgd wordt door Gertjan de Boer (Voorzitter 'Platform Erfgoed & Klimaat' en Adviseur Erfgoed en Klimaat bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), wordt dieper ingegaan op de impact van klimaatverandering op cultureel erfgoed. Hoe bereiden we ons daar op voor en wat betekent dit voor onze manier van werken?

Aan de hand van voorbeelden uit de erfgoedgemeenschap in de Watering in Lommel wordt onderzocht wat deze vragen in de praktijk betekenen. Ook komt het Vlaams-Nederlandse project 'Water & Land. Immaterieel erfgoed en duurzame ontwikkeling' aan bod. De projectwebsite wordt gelanceerd en de eerste audiovisuele resultaten worden gepresenteerd.

Meer informatie en aanmelden via de website van KU Leuven.

Afbeelding: Luchtbeeld van de vloeiweiden van Lommel tijdens het witteren, 2018. Fotograaf: Nico Vande Kerkhof.
Alle rechten voorbehouden