Activiteitenverslag 2019

Terwijl wij voorjaar 2020 vanwege de coronacrisis alle zeilen hebben moeten bijzetten om tijdelijk een andere koers te varen in onze activiteiten, nemen we tegelijk de gelegenheid om nog terug te blikken op onze activiteiten in 2019.

Voorkant Activiteitenverslag 2019
Dat doen wij middels bijgaand Activiteitenverslag. Bij het samenstellen van dit overzicht stelden we vast dat we flinke stappen voorwaarts hebben gezet in onze missie voor de periode 2017-2020, ‘Verbreding, Verdieping en Verbinding van Immaterieel Erfgoed’. Ook geven we in dit Activiteitenverslag 2019 onder de titel ‘Borging 2.0’ al een klein inkijkje in onze plannen voor de Activiteitenperiode 2021-2024. Uiteraard zijn wij beschikbaar voor vragen en reacties.

 

 

 

Team Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland

Alle rechten voorbehouden