IE-dag

De Obersvant, Amersfoort

IEdag

IE-dag 'Immaterieel erfgoed is een werkwoord' 
13 april 2019

De dag is bedoeld voor immaterieel erfgoedgemeenschappen (beheerders en beoefenaars) met een vorm van immaterieel erfgoed in het Netwerk of de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.

Programma

We starten de dag met bijpraten over de laatste ontwikkelingen. Vervolgens hebben we een primeur: Het Fonds voor Cultuurparticipatie presenteert de nieuwe subsidieregeling voor immaterieel erfgoed. Daarna volgt een keynote van Frank Altenburg over de kansen die de nieuwe omgevingswet gaat bieden voor immaterieel erfgoedgemeenschappen.

We hebben twee rondes met deelsessies, bekijk voor de verdere inhoud het programma hieronder.  

 Om ca 16.30 uur sluiten we af met een netwerkborrel. Het doel van een IE-dag is netwerken, bijpraten, kennis delen en uitwisselen.

Aanmelding

We stappen over op een nieuw systeem voor aanmelden, je koopt een ticket via de website waarmee je direct bent ingeschreven. Dit systeem wordt momenteel gebouwd. Zodra het mogelijk is om je op te geven, laten we dat weten.

Tips of vragen?

Heb je vragen of tips en/of ideeen voor de inhoud of locatie van een IE-dag of vragen? Laat het ons weten via erfgoedzorg@immaterieelerfgoed.nl.

Alle rechten voorbehouden