The Intangible Heritage Network shows the variety of cultural expressions that heritage communities, groups or individuals themselves recognize as intangible heritage. They have registered this intangible heritage in the Network. The Netherlands Intangible Heritage Knowledge Center is therefore not responsible for the content of the description.

Description

Op twee zaterdagen en de woensdagavond voor Palmpasen worden in enkele wijken van Enschede eieren bij bewoners ingezameld. De eieren worden aangeboden aan zieken-, verpleeg- en verzorgingshuizen. Ook het Leger des Heils, Humanitas en de voedselbank worden niet vergeten. Het eiergaddern wordt afgesloten met een palmpaasoptocht op Palmzondag waarbij de palmpaastakken worden aangeboden aan kinderen in het ziekenhuis.

Community

Sinds 1949 houdt de folkloristische dansgroep ‘de Schaddenrieders’ uit Enschede zich bezig met het levend houden van de traditie eiergaddern. De leden van de dansgroep halen de eieren op en brengen die naar de tehuizen. De palmpaastakken en speelgoed worden naar Ziekenhuis MST gebracht en het Muziekkorps der voormalige Schutterij zorgt voor muzikale omlijsting van de palmpaasoptocht. 

History

Eiergaddern is ontstaan voor de Tweede Wereldoorlog. Boeren rond Enschede brachten met Pasen eieren naar de twee ziekenhuizen en het oudemannenhuis in Enschede, om de zieken en ouderen te helpen bij het aansterken en het nieuwe leven aan te kondigen. In 1949 veranderde dit, toen ging men op Palmzondag tijdens de palmpaasoptocht met mandjes langs de toeschouwers. De eieren werden verzameld en aangeboden aan de tehuizen en er werd gedanst met de verpleegsters in de tuin van het ziekenhuis. 

Contact

Folkloristische dansgroep de Schaddenrieders
Wolferlanden 19
7542 CZ Enschede
Overijssel
Website