Jongeren

Erfgoed Jong advies

Immaterieel erfgoed is van iedereen en iedereen heeft immaterieel erfgoed

Iedereen, jong en oud, heeft immaterieel erfgoed. Niet iedereen noemt het zo, maar als je goed nadenkt zijn er altijd tradities, vieringen, rituelen, herdenkingen, traditionele kennis of vaardigheden, die je van vorige generaties hebt overgenomen en die je zelf weer door wilt geven.

Jongeren zijn in het borgen - doorgeven - van immaterieel erfgoed heel belangrijk. Als mensen op jonge leeftijd in aanraking zijn gekomen met immaterieel erfgoed, is de kans groot dat zij later dat immaterieel erfgoed zelf gaan beoefenen en op hun beurt weer doorgeven aan nieuwe generaties. 

Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland vindt het dan ook belangrijk om jongeren te informeren over en vooral ook betrekken bij immaterieel erfgoed. Hiervoor werken wij onder meer samen met Erfgoed Jong!

Erfgoed Jong VIE

Erfgoed Jong!

Erfgoed Jong! is op de eerste plek een informeel netwerk voor jongeren die zich bezighouden met cultureel erfgoed en deze passie graag met anderen willen delen. 

 

Erfgoed Jong! legt het verbindings netwerk tussen jongeren en erfgoed.

 

Kernwaarden zijn: enthousiasme, nieuwe interpretaties geven aan het verleden, actueel en relevant in de huidige samenleving. Wij gaan samen met erfgoedorganisaties op een ontdekkingstocht naar hoe wij jongeren kunnen verbinden met Erfgoed, zowel materieel als immaterieel erfgoed. 

Met hen ontwikkelen en presenteren wij educatieve en culturele activiteiten, debatten, museumlessen en workshops. Ook kan Erfgoed Jong! ondersteuning bieden bij het ontwikkelen en doorvoeren van bijvoorbeeld een actueel (jongeren)beleid. 

Jongeren lunch

Een van de onderdelen van Erfgoed Jong! is de ‘Jongerendenktank Immaterieel Erfgoed’. Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland kan inhoudelijke of organisatorische vragen neerleggen bij Erfgoed Jong! Erfgoed Jong! plaatst vervolgens een oproep in het netwerk en stelt op basis van interesse een jongerendenktank samen. Een bijeengekomen denktank voorziet het Kenniscentrum dan op eigen initiatief van advies.

Volg Erfgoed Jong! via Facebook


Vanuit ‘Erfgoed Jong’ worden zo nu en dan activiteiten georganiseerd, waarop jongeren uit het hele land elkaar kunnen ontmoeten (sociale uitjes, lezingen, uitwisselingen) en op bezoek kunnen gaan bij elkaars gemeenschappen.

 

Erfgoed Jong krelfie

Immaterieel Erfgoed Jongeren Special

Wie weet beter jongeren te inspireren dan jongeren zelf? Wij vroegen jongeren om hun eigen editie te maken van het blad Immaterieel Erfgoed, een jongeren special: voor jongeren door jongeren. Van schoolconcerten tot een artikel over lichaamskunst. Lees hier over jongeren en immaterieel erfgoed. Voor het bijbehorende lesmateriaal scroll je verder naar beneden.

 

Immaterieel erfgoed, heb ik dat? 

Bekijk ook het gratis lespakket Immaterieel erfgoed, heb ik dat? dat bij de Immaterieel Erfgoed jongeren special hoort:

Immaterieel er fgoed klinkt als iets wat alleen voor oude mensen is en waar jongeren geen boodschap aan hebben. Het klinkt als saai en stoffig, net als het woord traditie.
Maar dat is niet waar! Vergeet alles wat je denkt te weten over tradities en blader eens door de jongerenspecial van het tijdschrift Immaterieel Erfgoed. Allerlei jonge mensen, uit alle hoeken van Nederland, vertellen daarin over hun tradities en waarom zij die belangrijk vinden. Zij laten zien hoe leuk het is om eraan mee te doen en waarom hun tradities zeker moeten blijven bestaan. Zij hebben deze tradities overgenomen van hun ouders – soms zelfs van hun grootouders – en willen ze later aan hun kinderen en kleinkinderen doorgeven.

 

All rights reserved